Vad är ELRÄTT?

ELRÄTT är ett samarbetsprojekt mellan Elektriska Installatörsorganistationen; EIO och Sveriges Elgrossister; SEG med syfte att informera om möjligheterna med modern elteknik. Elteknikbranschen är i förändring och många är inte medvetna om hur mycket kunskap som finns hos elteknikföretagen. Idag kan du få hjälp med allt ifrån eleffektivisering av din fastighet till att installera moderna styrsystem för belysning, värme och ventilation. Säkerhet, ökad boendekomfort och snygg elarkitektur är annat som din elinstallatör kan hjälpa till med. Vi kallar det kort och gott för ELRÄTT.

Hur vet jag om min bostad är elsäker?

Elanläggningar åldras precis som allt annat i ett hus. Ju fler år som går, desto större risk att något händer som kan leda till allvarliga skador.

Känner du på dig att elinstallationen i din bostad egentligen passerat bäst föredatum kan du anlita en installatör för att utföra ett EIO-eltest.
Klicka här och läs mer.

Vad har jag som fastighetsägare för ansvar för elinstallationen?

Som innehavare är du ansvarig för elanläggningen. Även om du själv saknar nödvändiga kunskaper om volt, watt och ampere. Med ”innehavare” menas en person som, genom t. ex. arrende, hyresavtal, kontrakt, servitut eller köp, disponerar över en egendom.

Genom att teckna ett serviceavtal med en elinstallatör kan du få professionell hjälp att leva upp till ditt ansvar.
Klicka här och läs mer.

Vad händer med glödlampan?

Den traditionella glödlampan är på väg bort. Under 2012 kommer alla matta och klara glödlampor försvinna och ge plats åt lågenergilampor, halogen och LED. De nya lamporna sparar mellan 30–80% energi jämfört med glödlampor och håller dessutom väsentligt längre. Att byta ut alla glödlampor i huset är alltså ett enkelt och väldigt effektivt sätt att spara både energi och pengar.

www.elektroskandia.se
energismart@elektroskandia.se
Telefon 08-92 35 00

Var energismart

Det spelar ingen roll hur mycket vi än talar om energieffektivitet och en hållbar utveckling. Om miljö. Om frisk luft och rent vatten. Om vi inte lyckas skapa ett koncept och bra produkter som attraherar dig som är kund hos oss. För det är bara om du och dina kollegor ser fördelarna med energismarta produkter som vi tillsammans kan göra skillnad.

Förenklat kan man säga att vara energismart börjar med produkter för en bättre miljö och slutar med en god affär – för alla.