Energibesparande utomhusarmaturer

Vi gör våra parker och torg tryggare

Industriarmaturer med senaste teknologin

Våra nya klassrumspaket som gör oss bäst i klassen!

Vi introducerar nu nya klassrumspaket med unika fördelar, gemensamt är att de alla skapar en belysningsmiljö som underlättar lärandet. Ljus är inte bara ljus, ett rätt anpassat ljus gör det enklare att behålla koncentrationen under långa skoldagar. Alla klassrum är inte lika, men de behöver belysning på ett liknande sätt. Välj mellan olika skolkoncept med LED-armaturer utformade för klassrum för att ge bästa möjliga ljusförhållande och energieffektivitet. Vi levererar dessutom klassrumspaketen helt färdiga med ett lämpligt styrsystem, för att lätt kunna anpassa belysningen till skolarbetet. Ett styrsystem som är enkelt att använda och ger energibesparingar.

Få hjälp att spara energi – Prova våra beräkningsprogram

Enkel ljusberäkning

Nu kan ni själva göra en enkel ljusberäkning på vår hemsida och få en snabb uppfattning om hur många armaturer ni behöver, för att spara energi och inte behöva överdimensionera anläggningar. Snabbt och enkelt!

Energibesparingskalkyl

Här kan ni beräkna och jämföra skillnaden i energianvändning på en gammal anläggning kontra en ny anläggning. Detta verktyg är väldigt användbart om man vid ett armaturbyte vill se hur stor besparingen är vid ett eventuellt byte.

Active Night, nattsänkning för utomhusarmaturer

Årlig energiförbrukning
  • Befintlig HG 125 W
  • Place – 80% Besparing
  • Place Active Night – 86% besparing

Active Night = 32 % besparing

Totalkostnaden för 25 år

Med funktionen Active Night får man en armatur med inbyggd nattsänkning för ytterligare energieffektivisering.  Active Night anpassar sig efter ett astro-ur eller ljusrelä och dimrar efter förprogrammerade värden och ger 32% ytterligare energibesparing under en årscykel. Armaturen dimras kl. 21-00 till 70% ljus, 00-04 50% ljus, 04-06 70% ljus. Övriga tider 100% ljus. Obs! Vid användning av Active Night får man inte ha nattsläckning eller tidkanal i anläggningen.

Här kan ni ser våra armaturer med Active Nightfunktion

Trapphusarmaturer med ECO-funktion

Med armaturer som har ECO-funktionen får man en lösning som innehåller både sensorstyrning, sparfunktion och släckning. Detta skapar en enkel installation för maximerad energibesparing. Vid aktivering av sensorn så tänder armaturen till 100%, efter inställd tid ändras effekten till sparläge (10%), efter ytterligare inställd tid släcks armaturen helt.

  • Vid aktivering av sensorn 100%
  • I sparläge 10%