Välj en sida

Elektroskandia laddar för framtiden!

E-mobility

Detta är ett produktområde som växer i väldigt hög fart. Fler och fler leverantörer dyker upp på marknaden och frågorna är många från olika håll.

Elektroskandia har tagit fram ett sortiment ihop med våra ledande tillverkare allt för att underlätta för våra kunder som ställer höga krav på kvalité, teknik och säkerhet.

 

Klimatklivet – stöd till klimatinvesteringar

Naturvårdsverket satsar på Klimatklivet, stöd till lokala och regionala klimatinvesteringar som minskar utsläppen.

Vem kan söka stöd?

Pengar från Klimatlivet ska gå till klimatinvesteringar på lokal nivå, exempelvis i en stad eller en kommun, på ett företag, i en skola eller i ett län. De investerade medlen ska ha som huvudsakliga syfte att minska växthusgasutsläppen. Även spridning och marknadsintroduktion av ny teknik och påverkan på andra miljökvalitetsmål, hälsa och sysselsättning är önskade effekter. Alla utom privatpersoner och enkla bolag kan ansöka.

 

Kort info om bidraget:

  • Stöd 2016-2018 är ca 800 MSEK/år
  • Gäller för publika laddplatser.
  • Syftet är att minska CO² utsläpp.

 

 

Tydliga krav på vad laddutrustningen skall uppfylla:

  • Smarta laddstationer/uppkopplade
  • Energimätare
  • Typ2 uttag

Man kan få bidrag på upp till 50% av investeringen

Läs mer: http://www.naturvardsverket.se/klimatklivet

Värt att veta om Ladda-hemma-stödet

Nu kan du som privatperson söka bidrag från Naturvårdsverket för att installera en laddstation för elbil eller laddhybridbil i anslutning till din fastighet. Ladda-hemma-stödet ska hjälpa fler att ställa om till hållbarare transporter.

Här har Naturvårdsverket samlat vanliga frågor och svar om bidraget som privatpersoner kan söka för att installera laddstation för elbil hemma. Mer information finns även i förordningen, som träder i kraft 1 februari 2018.

Läs mer här ->

Övergripande förklaring kring E-mobility, välja rätt produkt, funktion samt lära sig begreppen:

 

Laddtider

Hybridbil: Ca 10 kWh
Elbil: Ca 24 kWh

Laddtid Timmar:
Volt Ampere kW Hybridbil Elbil
230V 10 2,3 5 12 AC
230V 16 3,7 3 6 AC
230V 32 7,4 1,5 3 AC
400V 16 11 1,0 2,0 AC
400V 32 22 0,5 1,0 AC
400V 32 22 0,5 1,0 DC
400V 73 50 0,25 0,5 DC

 

Ordlista

Detta är Sveriges mest kompletta ordlista med termer inom e-mobility. Här hittar du de vanligaste definitionerna och orden som du behöver lära dig om du ska skaffa en elbil, etablera en laddstation eller installera en laddbox.

AC

Alternating Current, växelström på svenska. Växelström betyder att strömmen byter riktning och styrka över tiden. Växelström är det som finns i vanliga eluttag i hemmet.

BEV

Battery Electric Vehicle, benämning för en ren elbil som endast har elmotor för framdrivning.

BMS

Battery Management System, benämning för det laddbara fordonets batteriövervakningssystem. Batteriövervakningssystemet kontrollerar i- och urladdning, temperatur på batteri med mera.

CCS, Combined Charging System

En typ av kontakt för snabbladdning. Utvecklad i Tyskland. Mer info.

CHAdeMO

En typ av kontakt ursprungligen från Japan, för snabbladdning.

DC

Direct Current, likström på svenska. Likström innebär att strömmen har konstant styrka och samma riktning. De laddbara fordonens motorer drivs vanligtvis med likström, men vissa biltillverkare har istället valt motorer som drivs med växelström.

Elbil

Samma som engelskans EV, Electric Vehicle, benämning för ett fordon som använder elmotor istället för en traditionell förbränningsmotor.

EV

Electric Vehicle, benämning för ett fordon som använder elmotor istället för en traditionell förbränningsmotor.

EVSE

Electric Vehicle Supply Equipment, styrenheten för laddning som ser till att fordonet laddas med rätt effekt och ström, samt ser till att laddningen utförs säkert.

Fossilbil

Fordon som drivs med hjälp av fossilt bränsle, exempelvis bensin, diesel eller naturgas.

kW

Enhet för effekt.

kWh

Mått på energi.

Laddbox

En laddstation främst framtagen för normalladdning av laddbara fordon i hemmet eller på arbets-
platsen. Garanterar effektiv och snabb laddning.

Laddeffekt

Den mängd energi per tidsenhet som överförs, vid laddning av ett laddbart fordon, till fordonets batteri. Enheten för laddeffekt är kilowatt, kW.

Laddfordon/Laddbart fordon

Laddfordon är benämningen på ett fordon som helt eller delvis drivs av elmotor och vars batt-eri kan laddas från elnätet.

Laddhybrid

Ett fordon med två olika typer av motorer varav en är en elmotor. Motorerna kan arbeta parallellt eller samverka. Laddhybridens elmotor får ström från ett batteri som laddas från elnätet.

Laddstation

En plats med en eller flera ladd-are för eldrivna fordon.

Laddpunkt

Kontakten där det laddbara fordonet laddas. Kan vara kontakt på en laddkabel eller kontakt som sitter på laddaren där laddkabeln ska in. En laddare kan ha mer än en laddpunkt.

Laddstolpe

Annan benämning för laddare. En fysisk laddare där en eller flera laddbara fordon kan ladda.

Litiumjonbatteri

En batteriteknik som alla elbilstillverkare använder sig av idag. Batteriet har hög energidensitet, termisk stabilitet och nästan ingen kapacitetsförlust.

Miljöbil

En energieffektiv bil med låg klimatpåverkan kallas oftast miljöbil. Men definitionen för miljöbil är olika i olika sammanhang.

NEDC

New European Driving Cycle, körcykel som tillämpas för att mäta ett fordons bränsleförbrukning och avgasemissioner. För laddbara fordon används även NEDC för att mäta räckvidd.

Normalladdning

Normalladdning sker exempelvis i hemmet eller på arbetsplats och avser laddning som sker med 230V/10A eller 230V/16A. Att ladda bilen fullt med normalladdning tar mellan två och åtta timmar med en effekt på upp till 7,4kW.

OBC

On-board Charger, benämning för det laddbara fordonets egna laddare som används vid växelströmsladdning.

Parallellhybrid

Parallellhybrid är en typ av hybridbil där förbränningsmotorn laddar elmotorns batteri. Men bilen kan också drivas direkt av förbränningsmotorn.

PHEV

Plug-in Hybrid Electric Vehicle, engelska förkortningen för laddhybrid.

Plug-inhybrid

Laddhybrid på svenska. Ett fordon med två olika typer av motorer varav en är en elmotor. Motorerna kan arbeta parallellt eller samverka. Laddhybridens elmotor får ström från ett batteri som laddas från elnätet.

RFID, Radio Frequency Identification

Kort eller bricka som används för att identifiera en användare i exempelvis ett betalningssystem.

Räckvidd

Sträckan ett laddbart fordon kan färdas på en laddning från fulladdat tillstånd. Räckvidden är beroende av flera parametrar, exempelvis topografi, temperatur, hastighet och acceleration.

Räckviddsångest

Rädslan att få brist på ström i ett laddbart fordon innan man kommit till nästa laddstation.

Schucko

Vanligt vägguttag med jordning. Vanlig hushållskontakt. Kan användas vid normalladdning.

Semisnabbladdning

En semisnabb laddstation laddar precis som namnet antyder halvsnabbt, vilket innebär effekter upp till 22 kW. En sådan laddstation är billigare i inköp jämfört med en snabbladdningsstation. Att ladda en elbil till 80 procent av batterikapaciteten med en semisnabb laddstation tar cirka 1–3 timmar.

Seriehybrid

En typ av hybridbil där förbränningsmotorn endast laddar elmotorns batteri. Bilens drivs endast med hjälp av elmotorn.

Snabbladdning

Snabbladdning sker vid snabbladdningsstationer. En snabbladdare har en högre effekt och därmed kortare laddtider än normalladdare. Laddningen görs på 20–40 minuter och har en effekt över 22 kW. Vid snabbladdning används likström som överför energi direkt till det laddbara fordonets batteri.

Supermiljöbil

Personbilar som har lägre utsläpp än 50 gram koldioxid per kilometer definieras enligt Sveriges regering som supermiljöbilar.

Wall Box

Laddbox på svenska. En enklare typ av laddstation främst framtagen för normalladdning av laddbara fordon i hemmet och på arbetsplatsen.

Elektroskandias samarbetspartners:

Kontakta oss gärna

e-mobility

1 + 10 =