Vårt miljöarbete pågår ständigt.
Att vara med och ta ansvar för miljön kräver just smarta lösningar, inte minst inom energieffektivitet, och långsiktighet. Därför är vår ambition att hjälpa dig att vara Energismart vår senaste, och största enskilda, satsning. Vi arbetar oförtrutet vidare, både på egen hand och tillsammans med andra i dessa viktiga frågor, och har gjort så under en lång tid. Här är några av de andra samarbeten vi gör.

Inom Elektroskandia har vi ett ständigt fokus på kvalitet, där vårt viktigaste mått utan tvekan är graden av kundnöjdhet. Flera av våra aktiviteter följs upp på en daglig basis, och eftersom det är ett arbete utan slut bedrivs det på många olika områden och nivåer.

Det man kan mäta kan man också åtgärda. Därför har vi inrättat en central kundsupport, vilket gett oss underlag för att höja leveranssäkerheten till våra kunder. Under en femårsperiod har vi nästan halverat antalet felleveranser – från en redan låg nivå.

Vi på Elektroskandia bedriver sedan många år ett aktivt miljöarbete. Detta tar sig många uttryck: Vi prioriterar t ex att samarbeta med leverantörer som, liksom vi själva, är miljöcertifierade.

Alla transporter samordnas så långt det är möjligt, för att spara bränsle. Ett annat exempel är att vi radikalt vill minska förbrukningen av wellpapp och kartong – målet är att vi ska klara att återvinna 90% av allt avfall på vårt centrallager i Örebro.


Produktansvar, miljö

Elektroskandia ansvarar för att samtliga katalogförda produkter uppfyller gällande EG-direktiv (Maskindirektivet, Lågspänningsdirektivet, EMC-direktivet, RoHS-direktivet, WEEE-direktivet) samt i förekommande fall gällande miljölagar och CE-märkning där detta fordras.

Elektroskandia har ett kvalitetssystem enligt ISO 9001:2008 och är certifierade sedan 1996-12-11. Certifikat nr 2006-SKM-AQ-2335 DNV 2009-06-24

Elektroskandia har ett miljöledningssystem enligt ISO 14001:2004 och är certifierade sedan 1998-06-15. Certifikat nr 2006-SKM-AE-1118 DNV 2009-06-24

Beträffande miljödeklarationer så ansvarar våra leverantörer för att dessa finns tillgängliga i SEG:s (Sveriges Elgrossisters) Miljöbank. Miljödeklarationerna kan hämtas här.

RoHs: Från den 1 juli 2006 förbjöds användningen av kvicksilver, kadmium, bly, sexvärt krom och flamskyddsmedlen PBB och PBDE i nytillverkade elektriska och elektroniska produkter som en följd av direktiv 2002/95/EG.

Energideklarationer

Cylindasortimentet följer EU:s energimärkning som skall finnas på följande produkter i butik: kyl, frys, frysboxar, tvätt, tork, disk och ugn. Deklarationen anger produktens energiklass och hjälper kunden att jämföra produkterna ur energisynpunkt. A är bäst och G är sämst.

REPA-registret och El-kretsen

REPA: Näringslivets lösning på producentansvaret för förpackningar av plast, metall, papper/kartong och wellpapp. Läs mera på www.repa.se

El-Kretsen: Näringslivets servicebolag och har som uppgift är att uppfylla producentansvaret inom elektriska och elektroniska produkter samt batterier. De vänder sig till de företag som tillverkar eller säljer produkter som omfattas av de lagstiftningar som de drivs av. Läs mera på www.elkretsen.se

Svanenklubben och Nätverket: Köp Miljömärkt

Elektroskandia är även med i Svanenklubben och Nätverket: Köp Miljömärkt. Läs mera på www.svanen.nu


Nu kan du tanka elbilen hos Elektroskandia
Utvecklingen går fort när det gäller elbilar och det kommer inte dröja lång tid innan de blir en vanlig syn på våra svenska vägar. Då är det också viktigt att det finns en bra infrastruktur med tankställen. Det måste vara enkelt och lättillgängligt att ladda bilen. För att bidra till denna utveckling har Elektroskandia nu monterat upp laddstolpar för elbilar utanför butikerna i Rotebro och Örebro.

Arne Westin, Produktchef Elektroskandia

 

www.elektroskandia.se
energismart@elektroskandia.se
Telefon 08-92 35 00

Var energismart

Det spelar ingen roll hur mycket vi än talar om energieffektivitet och en hållbar utveckling. Om miljö. Om frisk luft och rent vatten. Om vi inte lyckas skapa ett koncept och bra produkter som attraherar dig som är kund hos oss. För det är bara om du och dina kollegor ser fördelarna med energismarta produkter som vi tillsammans kan göra skillnad.

Förenklat kan man säga att vara energismart börjar med produkter för en bättre miljö och slutar med en god affär – för alla.