Elektroskandia har i nära samarbete med Vattenfall Services och Philips Lighting tagit fram en lösning när det gäller belysning av villa- och lokalgator samt cykel- och gångvägar för Enköpings kommun. Med LED-armaturer och smarta styrsystem beräknas kommunen göra...