Välj en sida
Ny belysning på Sabbatsbergs sjukhus

Ny belysning på Sabbatsbergs sjukhus

Stockholms läns landsting har satt upp mycket tuffa miljömål och att minska energianvändningen är en viktig del av detta. På Sabbatsbergs sjukhus har man, med hjälp av Elektroskandias belysningsarmatur Tefem IP44 Sensor, lyckats reducera energianvändningen med 70–80...