Välj en sida

Stockholms läns landsting har satt upp mycket tuffa miljömål och att minska energianvändningen är en viktig del av detta. På Sabbatsbergs sjukhus har man, med hjälp av Elektroskandias belysningsarmatur Tefem IP44 Sensor, lyckats reducera energianvändningen med 70–80 %.

Sabbatsbergs sjukhus öppnade redan 1879. Det gamla sjukhuset revs på 1960-talet och 1972 stod ett nytt sjukhus på samma plats. Idag används byggnaderna för både vård och kontorsverksamhet. Vården utgörs av både mottagningar och vårdavdelningar. Sabbatsberg har bland annat närakut, operation, magnetröntgen samt tandvård. Fastighetsförvaltare är Locum AB, en av Sveriges större fastighetsförvaltare med ett fastighetsbestånd på cirka 2,1 miljoner kvadratmeter lokaler i Stockholms län. Locum AB ägs av Stockholms läns landsting. Driften på Sabbatsbergs sjukhus sköts av Dalkia AB som är en ledande aktör inom energi- och tekniktjänster för lokala myndigheter, företag och inom sjukvården.

Klara miljömål
På Stockholms läns landstings arbetar man med mycket klara miljömål för verksamheten. Ett av de övergripande miljömålen, när det gäller energi, är att den totala energianvändningen ej skall ha ökat 2011 jämfört med år 2000. På Locum genomför man därför löpande åtgärder för energieffektivisering i sina fastigheter. – Vi ville testa belysningsstyrning och se om det skulle göra någon skillnad när det gällde energianvändningen. Tillfälle att utföra detta test kom efter en elrevision vi lät göra under 2008. Resultatet av revisionen gav bland annat att ett antal armaturer behövde bytas ut på Sabbatsbergs sjukhus. De var gamla, “Totalt har vi med de nya armaturerna lyckats reducera energianvändningen 70–80 %” lyste upp dåligt och framför allt lyste de dygnet runt även om ingen var där, säger Jimmy Möller, energicontroller på Locum.

Tänt när det behövs
Man insåg att det fanns stora möjligheter att reducera energianvändningen på sjukhuset. De områden som först var aktuella var kulvertar, förråd och hissplan. Locum gav i uppdrag åt Dalkia att ta fram förslag på nya armaturer samt ge förslag på belysningsstyrning. – Vi kontaktade vår avtalspartner Elektroskandia, säger Robel Feghadu, elektriker på Dalkia. De föreslog direkt armaturen Tefem IP44 Sensor som en lämplig lösning. Den har ett grundljus på ca 10 % av den totala ljusstyrkan och en inbyggd sensor gör att armaturen lyser med full ljusstyrka endast när det är personer i närheten. – Vi gick tillsammans med Dalkia igenom alla de aktuella områdena inom sjukhuset, gjorde beräkningar och föreslog en lösning, Jan Andersson, belysningsinformatör på Elektroskandia

Imponerande testresultat
Då det gällde ett stort antal armaturer ville man dock först göra ett test för att se hur mycket energianvändningen kunde reduceras. – Vi lät EKAB göra mätningar i en kulvert och ett trapphus under en veckas tid, sedan installerade vi Tefem IP44 Sensor på dessa platser och gjorde därefter nya mätningar. Resultatet blev mycket imponerande och överskred faktiskt Elektroskandias beräkningar. Totalt hade vi med de nya armaturerna lyckats reducera energianvändningen 70–80 %, säger Robel Feghadu.

Mer än 1000 armaturer
Efter testet blev det grönt ljus från Locum att installera nya armaturer i de aktuella områdena på sjukhuset. Totalt gäller det mer än1000 armaturer som behöver bytas ut och arbetet är i full gång. I kulvertar och förråd använder man Tefem IP44 Sensor medan man vid hissplan installerar infällda Inlight Glas och även armaturen Tee 200 på några ställen. – Grundkonceptet är att det aldrig skall vara helt släckt och man skall inte uppleva att det är mörkt. Förutom att installera nya armaturer har vi även sett till att måla väggar och golv i kulvertar ljusa, för att kunna minska på ljusstyrkan fast fortfarande ha en bibehållen ljusnivå, säger Björn Övermark, områdeschef på Locum och ansvarig för Sabbatsberg. – Vi är mycket nöjda med det här projektet och det resultat vi kommer att uppnå när vi är klara med installationerna av de nya armaturerna. Nästa steg är nu att vi tittar vidare på nya  områden där vi kan använda oss av dimbara armaturer. Vår målsättning är att hela tiden ligga i framkant när det gäller reducering av energianvändningen, säger Jimmy Möller. – Det hela har flutit på mycket bra och vi har haft ett nära samarbete med Elektroskandia under hela processen. Vi har tillsammans bollat idéer kring olika lösningar såväl vid projekteringen som under själva installationen, säger Robel Feghadu.

Det är enkelt att ställa in hur länge armaturerna skall lysa med full ljusstyrka och vilken räckvidd sensorn skall känna av.

Läs mer om Tefem IP44 Sensor här.