Välj en sida

Drygt en tredjedel av Sveriges totala belysning består av lysrör. Det handlar alltså om flera miljoner rör. Men bara cirka fem procent av dessa är energisnåla, kvicksilverfria LED-lysrör. Det innebär att många fastighetsägare går miste om 60 procent lägre energiförbrukning, utfasning av giftigt kvicksilver och sänkt underhållskostnad.

Sverige ska år 2030 ha 50 procents effektivare energianvändning jämfört med 2005. Men redan nu kan många sektorer minska energiförbrukningen för belysning direkt: Byt lysrör!

Lysrör finns överallt; i trapphus, fastigheter, köpcentrum, tågterminaler, industribyggnader, produktionsanläggningar, parkeringshus, för att nämna några. Och 95 procent av dessa är lysrör som drar alldeles mycket energi.

Sänkt energiförbrukning ger minskat CO2-utsläpp. Och den mest miljövänliga kilowattimmen är ju den som aldrig behöver produceras.

Ta till exempel ett parkeringsgarage med plats för 600 bilar och som har två lysrör à 58 watt på varannan bilplats och ljuset tänt dygnet runt. Det ger en förbrukning på cirka 297 000 kWh per år. Byts alla 600 lysrören ut mot LED-lysrör sänks effektförbrukningen med cirka 33 watt per rör vilket ger en årlig besparing på drygt 170 800 kWh. Det motsvarar en årlig genomsnittlig elförbrukning för sju villor.

LED-lysrören har i snitt tre gånger längre livslängd så de kommer att hålla mellan fem till sex år. Det kan jämföras med att man i snitt byter konventionella lysrör vartannat år. Dessutom kan cirka 1200 mg kvicksilver fasas ur verksamheten. (Beräknat på 2 mg kvicksilver per rör).

Ett exempel ur verkligheten är produktionsanläggningen inom metallindustrin som bytte cirka 700 konventionella lysrör mot LED-lysrör och fick en energibesparing på 41 000 kWh per år. Och kunde fasa ut omkring 1400 mg kvicksilver. Inköpet av LED-lysrör återbetalades på tre år och har därefter varit en ren vinstaffär för produktionsanläggningen.

En stor fördel med LED-lysrör är att man behåller befintlig armatur och byter bara ut lysrören. Man förlänger livet och återbrukar fungerande armatur, vilket i sig är en hållbarhetsgärning. LED-lysrör ger även hyresgäster som inte får göra ingrepp i lokalen möjlighet att sänka sin elnota. De byter helt enkelt ut lysrören.

Energimyndigheten släppte nyligen slutrapporten av Belysningsutmaningen. Där bedömer Energimyndigheten att elanvändningen för belysning i bostäder, lokaler, industri och vägbelysning har minskat från ca 14 TWh år 2010 till ca 11 TWh år 2016. Potentialen för besparingar bedöms vara hög, upp till cirka 50 procent. Det snabbaste sättet att minska elanvändningen är att kapa watten. Genom att byta till LED-lysrör kan vi göra det över en natt.

Källor: branschkansliet.se, energimyndigheten.se