Välj en sida

Allt fler satsar på egenproducerad el och energineutrala hus. I nya Albybergs Företagspark gör Albybergfastigheter AB det i stor skala, genom att installera ett stort antal solpaneler på taken av de cirka 20 industri-/kontorshus som man planerar att bygga. När det är klart kommer det här att vara en av de större solcellsanläggningarna i Sverige.

I Haninge strax utanför Stockholm växer just nu en ny företagspark fram – Albyberg. Läget mitt emellan Stockholms city och den nya storhamnen i Nynäshamn är perfekt kommunikationsmässigt och intresset från företag att etablera sig i Albyberg är stort. Men det är inte bara det citynära läget som är unikt, det är också den gröna naturnära prägeln på företagsparken. Fastighetsägaren Albybergsfastigheter AB äger 50% av markytan i etapp 1 och satsar på att bygga energineutrala hus som ska generera mer el än de förbrukar. Det kommer byggas cirka 20 industri-/kontorshus om totalt 220 000 kvm, alla försörjda av solcellsanläggningar på taken, med installerad effekt om cirka 5,5 MW. Fastigheterna byggs energieffektivt med bland annat, bra isolering, bergvärmeanläggning och LED-belysning.

Solcell_Jordbro2_250Support från GARO

Eltec Haninge AB är, tillsammans med underentreprenören Trosa El AB, ansvarig för installationer av kraft, el, fiber och nätverk till Albybergfastigheter AB.

– Vi fick uppdraget under förra året och under hösten tog jag kontakt med vår elgrossist Elektroskandia och deras utesäljare Johan Tillberg. Han sammanförde oss med GARO, som är deras leverantör av solpaneler, säger Nils Hellstrand på Eltec Haninge AB. Det här är ett stort projekt och det var dessutom första gången som vi installerade solpaneler, därför var det bra för oss att få support och kunna gå igenom allt med en specialist. GARO:s produktchef Anders Karlsson hjälpte oss genom att löpande bidra med omfattande beräkningsunderlag och svara på tekniska frågor.

4Y5A7089_7681512 stycken solpaneler

Solcellsanläggningen på Hus 2 kom till slut att omfatta totalt 1512 stycken solpaneler, med en installerad effekt på 400 kW, på motsvarande 2370 kvadratmeters yta.

– Strax före sportlovet kom den första leveransen till fastigheten, med de 7 stycken konvertar, som omvandlar likström till växelström. I slutet av mars levererades sedan solpanelerna. Det var tre långtradare fyllda med solpaneler! I början av april började vi bygga och anläggningen kommer att driftsättas nu i slutet av maj. Det som varit lite speciellt med projektet är att i och med att man jobbar på ett tak är det känsligt för väder och vind, med tanke på säkerheten. Så vi har inte kunnat arbeta varje dag. Annars har allt fungerat i stora drag, säger Nils Hellstrand.

En av Sveriges största solcellsanläggningar

Solcell_Jordbro3_551Man räknar med att den stora solcellsanläggningen kommer ha en årlig produktion av 415 500 kWh.
– Vi är nu redan igång med arbetena i nästa hus, där vi kommer att installera solpaneler i slutet av augusti. Vår målsättning är att klara av två hus per år.

– Det här är ett spännande och intressant projekt som verkligen ligger i tiden. Att satsa på grön el blir allt vanligare och för oss som installatör har det här gett mycket värdefulla kunskaper på området, avslutar Nils Hellstrand.