Välj en sida
Vi kan minska energiförbrukningen för belysning över en natt

Vi kan minska energiförbrukningen för belysning över en natt

Drygt en tredjedel av Sveriges totala belysning består av lysrör. Det handlar alltså om flera miljoner rör. Men bara cirka fem procent av dessa är energisnåla, kvicksilverfria LED-lysrör. Det innebär att många fastighetsägare går miste om 60 procent lägre...