Välj en sida

Den nya Energimärkningsförordningen träder i kraft den 1 september 2013. Den nyaenergi1 energimärkningsetiketten med de nya klasserna för ljuskällor ser ut enligt figuren till höger.

Följande uppgifter ska då anges på etiketten:

I. Leverantörens namn eller varumärke.

II. Leverantörens modellbeteckning. Med modellbeteckning avses den kod, som skiljer en viss lampmodell från andra modeller av samma varumärke eller med samma namn.

III. Energieffektivitetsklass fastställd i enlighet med förordningen.

IV. Viktad årlig energiförbrukning uttryckt som kWh per 1 000 timmar beräknad enligt förordningen.

Vilka lampor ligger i vilka klasser?

energi2

 

Källa: Belysningsbranschen.