Välj en sida

Enköping energibesparing

Elektroskandia har i nära samarbete med Vattenfall Services och Philips Lighting tagit fram en lösning när det gäller belysning av villa- och lokalgator samt cykel- och gångvägar för Enköpings kommun. Med LED-armaturer och smarta styrsystem beräknas kommunen göra stora energibesparingar.

Tidigare hade Enköpings kommun kvicksilverbelysningpå alla typer av gator och vägar. För flera år sedan byttes en stor del av väg- och gatubelysningen ut mot högtrycksnatriumbelysning och senare byttes HPL-armaturer i tätorterna ut mot metallhalogenbelysning. Det som återstod var att byta ut cirka 3000 kvicksilverarmaturer på villa- och lokalgator samt gång- och cykelvägar. Kommunen hade beslutat att dessa skulle bytas ut mot metallhalogenbelysning 35W. Med driftdonseffekten på 14W skulle den totala effektförbrukningen per armatur bli 49W.

Snabb utveckling
Ansvariga för att byta armaturer var Vattenfall Services, som har drift- och underhållsavtal med Enköpings kommun. –När det gäller belysning går utvecklingen idag väldigt fort ochGata tekniken utvecklas hela tiden, säger Nichlas Lindén, avdelningschef Belysning Svealand Vattenfall Services. Framför allt har LED-tekniken utvecklats mycket på senare år. Kraven från Enköpings kommun var att man ville ha en säker och bra belysning som samtidigt skulle vara energieffektiv och ekonomisk. – I vårt nära samarbete med Elektroskandia lyssnar vi hela tiden med dem vad det kommer för nyheter och vad det är som gäller. När vi tillsammans med dem gick igenom det aktuella projektet så beslöt vi att, som ett alternativ till metallhalogen, titta närmare på LEDarmaturer och då framför allt Philips armatur ClearWay.

Nattsänkning

Det visade sig att Philips ClearWay uppfyllde alla kommunens krav samtidigt som det fanns möjlighet till stora energibesparingar. Tillsammans arbetade Elektroskandia, Philips och Vattenfall Services därför fram ett förslag komplett med besparingskalkyler, vilket presenterades för kommunen. Förslaget innebar att Philips även programmerade armaturerna med dimmfunktionen DDF2. Med hjälp av det skulle belysningen dimmas ned till 70 % vid niotiden på kvällen för att vid midnatt gå ned till 50 %. Vid fyratiden påClearway Enköping morgonen skulle det dimmas upp till 70 % för att vid klockan sex vara tänd till 100 %.
– Vi kunde visa att ClearWay LED 23 förbrukar odimmad 27W och med sänkning av belysningen på natten blir den totala energiförbrukningen endast 20W. Det innebar att kommunen skulle sänka energiförbrukningen med 29W per armatur genom att installera LED istället för metallhalogen, säger Nichlas Lindén. För att kontrollera belysningens funktion monterades även testarmaturer. Testet föll väl ut och de ansvariga på Enköpings kommun gav klartecken till att byta ut de kvarvarande 3000 kvicksilverarmaturerna till LED-armaturer. – Vi byter ut 1500 armaturer i år och lika många nästa år. Hittills har vi monterat cirka 500 st Philips ClearWay, med mycket gott resultat. Montörerna tycker att armaturerna är enkla att arbeta med och invånarna tycker LED-belysningen ger ett bra ljus.

– På Enköpings kommun är man också mycket nöjd då man får såväl lägre energi- som underhållskostnader. För oss var det viktigt att även kunna påvisa besparingarna när det gällde underhållet. Med LED slipper man byta ljuskällor lika ofta som förr, med dimmning får man längre brinntid och man slipper rondera för att kontrollera belysningen lika ofta. Så det är många faktorer att ta hänsyn till när man räknar med framtida besparingar.

Nära samarbete
Genom att byta till LED-belysning med nattsänkning istället för metallhalogen minskar Enköpings kommun den installerade effekten med 87 kW. Då belysningen är tänd cirkacitat 4000 timmar per år innebär det att man sänker energiförbrukningen med 348 000 kW per år. – Vårt samarbete med Philips Lighting och Elektroskandia har fungerat mycket bra. Produkterna ligger i framkant och vi har fått en mycket bra logistiklösning med säkra leveranser. Vi gör avrop med 120 armaturer åt gången som Elektroskandia levererar till utvald plats, säger Nichlas Lindén. Även på Elektroskandia är man nöjda med samarbetet i affären till Enköpings kommun. – Det här är ett mycket bra exempel på hur vi arbetar  tillsammans med våra samarbetspartners för att ta fram den bästa lösningen för slutkunden, kommenterar Maria Spörndly, key account manager Elnät på Elektroskandia. Det här har verkligen sporrat oss och nu fortsätter vi i höst tillsammans med Philips och Vattenfall Services söka möjligheter att erbjuda det här konceptet mot fler kommuner.

Läs mer om Clearway och se sortimentet här.
(OBS! Inloggning på vår hemsida krävs)
Elektroskandia lagerför Clearway med påmonterad sladd.