Välj en sida

Wikmans satsar på solenergi

Intresset för grön el och förnyelsebara energikällor ökar och att producera egen el är idag mer lönsamt än någonsin tidigare. Wikmans i Uppsala är elinstallationsföretaget som nu gör en satsning på området genom att erbjuda sina kunder kompletta lösningar inom solenergi.

SolcellUppsala_2_200
Ansvarig för affärsområdet Solenergi på Wikmans är Freddi Ramsell.

– Bakgrunden till vår satsning är att efterfrågan har ökat från såväl privatkunder, som företag och kommuner. Samtidigt har priserna på solceller sjunkit och produkterna blivit mer effektiva. Tidigare anlitade vi underentreprenörer för installationen men vi vill nu sätta vår egen prägel och kunna ha bra kvalitetskontroll genom hela projektet, säger Freddi Ramsell. Sverige lämpar sig mycket bra för solcellsanläggningar. Vi har faktiskt lika många soltimmar som mellersta Europa, och solcellerna är som mest effektiva när värmen inte är för hög.

Solenergi en bra affär

Hur är det då med ekonomin för en solenergi?
– Kalkylen för att räkna hem en solcellsanläggning blir bättre för företag och fastighetsägare. De kan oftast använda 100 procent av den energi de producerar medan en villaägare under sommaren ofta kan få överskottsel i och med att solanläggningen producerar som mest när man inte är hemma. I och för sig inget negativt då man får betalt för den el man levererar ut på elnätet, säger Freddi Ramsell och fortsätter;

– När det gäller bidrag för att investera i solenergi är just nu pengarna slut men staten har beslutat att förlänga stödet från och med 2016 till 2019, med totalt 1,3-1,4 miljarder under hela perioden. För en privatperson betyder det att man kan få tillbaka 20 procent av investeringen medan ett företag kan få tillbaka 30 procent. Men förutom att en satsning på solenergi kan bli en ekonomiskt bra affär så bidrar man även till en bättre och mer hållbar miljö, vilket är minst lika viktigt.

SolcellUppsala_3_200 Kompletta lösningar

Wikmans samarbetar med Elektroskandia när det gäller leverans av solpaneler och all installationsmaterial som krävs. Solpanelerna de använder är från GARO.

– Vi hjälper kunderna hela vägen, från rådgivning och projektering till att anläggningen är i drift. Alla anläggningar är olika och ofta är jag själv och en person från GARO först ute och tittar på varje objekt innan vi offererar. Vi tittar på förutsättningarna, ska solpanelerna vara på tak eller mark, takets lutning och väderstreck, hur stor yta vi har till förfogande etc. Det är många parametrar att ta hänsyn till. Därefter offererar vi anläggningen och anger hur stor årsproduktion som beräknas. Vi tar även kontakt med elnätsägare vid inkoppling. Elmätaren behöver också bytas ut mot en som även mäter utgående el. Kunden får sen meddela nätägaren vilket elbolag man vill sälja till, säger Freddi Ramsell.

SolcellUppsala_1_551 Demoanläggning

På Wikmans försöker man också leva som man lär och därför var det naturligt att själva investera in en solcellsanläggning till systerföretaget JÖTA El.

– Att arbeta med det här och få vara lite av en ambassadör inom solenergi är mycket stimulerande och spännande. Många är nyfikna och det finns idag ett stort intresse för vår miljö samtidigt som man också är mån om att kunna spara pengar genom att investera i solenergi, avslutar Freddi Ramsell.