Kompletta solcellspaket för stora och små anläggningar

Grön el

Den energi som kommer ifrån solen kallas även för grön el. Detta kallas den för att solenergi är en förnyelsebar energikälla, dvs. en obegränsad resurs och även helt utan miljöpåverkan.

Genom att producera grön el bidrar du till att sätta press på Sveriges elproducen­ter att miljöanpassa sin elproduktion och därmed hjälpa till att minska efterfrågan på ohållbar el så som kärnkraft och fossilkraft.

Med användningen av grön el minskar man även sina utsläpp av växthusgaser vilket ger en mindre påverkan på klimatet.

Bidrag

Som mikroproducent har du möjligheten att få ett flertal olika bidrag och ersätt­ningar för den el du producerar vilket gör att lönsamheten för solenergi är hög.

Skattereduktion

Du har rätt till en skattereduktion om du producerar el från en förnyelsebar energikälla och har en säkring på högst 100 ampere i anslutningspunkten samt anmält till elnätsägaren att förnybar el framställs. Läs mer om bidraget på skatteverkets hemsida. skatteverket.se

Elcertifikat

Som elproducent har du möjlighet att ansöka om elcertifikat för den el du matar ut på nätet. Elcertifikatet kan säljas på en öppen marknad och priset varierar beroende på tillgång och efterfrågan. För att ha rätt till ett elcertifikat måste anläggningen godkännas. Ansökan gör du hos energimyndigheten. energimyndigheten.se

Ursprungsgaranti

För den el du producerar kan du även ansöka om rätten till ursprungsgaranti. Garantin säkerställer vilken typ av energikälla elen kommer ifrån och utfärdas per producerad MWh. Ursprungsgarantier kan säljas på en öppen marknad och priset varierar beroende på tillgång och efterfrågan. Ansökan gör du hos energimyndigheten. energimyndigheten.se

Nätnytta

Elnätsbolaget är skyldigt att ersätta för minskade förluster i nätet. Eftersom produktionen förs ut i nätet nära slutliga förbrukarna blir det mindre förluster än om motsvarande el överförts från ett avlägset kraftverk. Ersättningen varierar beroende hur lokalnätet ser ut där du bor.

Investeringsstöd

Du kan ansöka om stöd för investeringar för egen elproduktion. Stödnivån beräk­nas utifrån de installationskostnader som är stödberättigade, maximalt 30 % som företag och 20 % till övriga. Stödet går inte att kombinera med andra stöd så som ROT-avdrag. Ansökan gör du hos länsstyrelsen. Läs mer

Med våra kompletta paket med solpaneler, med växelriktare och säkerhetsutrust­ning finns ett brett utbud för den lilla villan upp till riktigt stora anläggningar.

Naturligtvis finns det även lösa paneler för komplettering.

Passar i Sverige

Att bli mikroproducent i Sverige är mer lönsamt än vad man kan tro. Detta ges av kombinationen att solcellerna är som mest effektiva vid låga temperaturer och att vi i stora delar av Sverige har lika många soltimmar som i mellersta Europa.

I samband med sjunkande priser och bättre verkningsgrader samt de bidrag man kan ansöka gör att solenergi blir än mer attraktivt. Solenergi skyddar även mot kraftiga ökningar av elpriset.

Så här funkar solpaneler

Kompletta solpanelespaket för stora och små anläggningar

När solens strålar träffar panelytan startar en reaktion i cellerna och en elektrisk spänning uppstår mellan cellens fram- och baksida. Likströmmen som bildas kan ledas vidare via en växelriktare och sedan in i huset eller ut på nätet.

  1. SOLEN – en timme av solens strålning som träffar jorden innehåller lika mycket energi som hela världen förbrukar under ett år.
  2. SOLPANELEN – när solens strålar träffar panelytan startar en reaktion i cellerna och en likström genereras. Panelerna genererar ström så länge solen lyser.
  3. VÄXELRIKTARE – Med hjälp av en växelriktare omvandlas likströmmen från panelerna till växelström vilket är det du använder i hemmet.
  4. ELMÄTARE – den standardiserade elmätaren kan bara mäta den el du förbrukar, men det finns elmätare som även kan mäta den el du producerar. När du installerar solceller hemma måste du byta ut din elmätare, detta görs kostnadsfritt av din elnätsägare.
  5. DC-BRYTARE – en likströmsbrytare används för att riskfritt kunna utföra service på exempelvis växelriktaren. Placeras av säkerhetsskäl så nära panelerna som möjligt för att snabbt kunna bryta strömmen.

6. DC-KAPSLING– det är i DC-kapslingen som modulerna sammankopplas. Den innehåller överspänningsskydd och säkringar. Kapslingen ska placeras mellan växelriktaren och solpanelerna, gärna så nära panelerna som möjligt för att stoppa överspänningar vid t.ex. åska.

Produkter

En långsiktig, enkel lösning med kvalitet och snabb leverans

GAROs produkter är tillverkade i Europa och håller mycket hög kvalitet. Den beräknade livstiden för en anläggning är mycket lång. GAROs solpaneler visar vid tester av oberoende institut att en maximal degradering av solpanelernas effektivitet är 0,5% per år. Det betyder att efter 25 år producerar solpanelerna minst 85% av den ursprungliga kapaciteten. Jämförelsevis ligger GARO över den standardiserade linjära garantin för branschen.

Panelerna är mycket diskreta. Utförandet är svart och detta gör att panelerna smälter mycket bra ihop med hustaket i övrigt.

Övervakning av energiproduktionen

Genom att ansluta din växelriktare till Internet får du enkelt tillgång till en webportal där du kan följa din energiproduktion per dag, månad och år. Du ser även hur mycket CO² utsläpp din anläggning har sparat. Ingen extra programvara behövs installeras.

Kompletta solpaket:

GAROs färdiga paketlösningar finns från 2kW med 8 paneler upp till 30kW med 112 paneler. Paket kan köpas i kombination för bästa installationsre­sultat. Dock delar vi inte på paketen. Paneler, växelriktare, DC- brytare och -kapsling ingår. Monteringsdetaljer köps till, beroende på paket.

Här kan du bläddra i vår katalog med vår produkter för Solenergisystem

Klicka här.

 

Vill du veta mer om Elektroskandias Solenergisystem,
kontakta Elektroskandia Kundtjänst
0771-39 10 00
eller via mail: order@elektroskandia.se

Här är våra solpaket

(kW)  Artikelnummer  Installerad effekt (kW)  Årsproduktion (kWh)*  Antal paneler (st) 
2 52 878 27 2,2 2 100 8
3 52 878 28 3,2 3 100 12
4 52 878 29 3,8 3 600 14
5 52 878 30 4,9 4 650 18
6 52 878 31 5,9 5 650 22
7 52 878 32 7 6 700 26
8 52 878 33 8,1 7 700 30
9 52 878 34 9,2 8 750 34
10 52 878 35 9,7 9 250 36
11 52 878 36 10,8 10 300 40
12 52 878 37 11,9 11 300 44
13 52 878 38 13 12 350 48
14 52 878 39 14 13 350 52
15 52 878 40 14,9 14 150 55
16 52 878 41 16,2 15 400 60
17 52 878 42 17,3 16 450 64
18 52 878 43 17,8 16 950 66
19 52 878 44 18,9 18 000 70
20 52 878 45 20 19 000 74
21 52 878 46 21,1 20 050 78
22 52 878 47 22,1 21 050 82
23 52 878 48 23,2 22 100 86
24 52 878 49 23,8 22 600 88
25 52 878 50 24,8 23 600 92
26 52 878 51 25,9 24 650 96
27 52 878 52 27 25 650 100
28 52 878 53 28,1 26 700 104
29 52 878 54 29,2 27 750 108
30 52 878 55 30,2 28 750 112

Monteringsdetaljer levereras beroende på vilken typ av tak panelerna skall monteras på, samt i vilken formation panelerna skall monteras.

Monteringsutrustning:

Garo har monteringsutrustning för plåttak, plana tak och traditionella tegeltak. Alla fästelement är tillverkade i rostfritt och profiler i anodiserad aluminium för att överleva den långa livstiden på GARO solpaneler. Antalet beslag som går åt för en anläggning bestäms av vilket typ av tak, antal paneler och hur de ska placeras på taket.

Solpaneler

Vi erbjuder Garos solpanel som är en estetiskt tilltalande och tillverkad i Europa av företaget Bisol. Tester vid oberoende forskningsinstitut TÜV bekräftar en extremt låg försämring av solpanelen under IEC 61215-certifieringen. Under en testperiod på 1000 timmar vilket ska motsvara ca 20 år av verklig drift uppvisades en försumbar försämring av effektiviteten på endast 0,50%!

Säkerhetsutrustning:

Spänningen som uppstår vid seriekopplade solpaneler är mellan 500V och 1000V vilket gör att säkerhetsutrustningen blir avgörande för hela anläggningens elsäkerhet. Vi erbjuder DC-Brytare och DC-Kapslingar som ska placeras mellan växelriktaren och panelerna.

Växelriktare:

Vi erbjuder växelriktare från KACO som är en känd tysk tillverkare med högsta kvalitet. Produkterna är robusta, mycket lätta att installera och innehåller alla tänkbara moderna funktioner så som uppkoppling till en webbportal där produktionen för din solanläggning kan följas på ett enkelt sätt. Samtliga växelriktare är certifierade mot gällande Europeisk standard godkända av de stora svenska elnätsägarna.

Elektroskandia levererar solpaneler till Albybergfastigheter

 

Elektroskandia levererar solpaneler till Albybergfastigheter

Allt fler satsar på egenproducerad el och energineutrala hus. I nya Albybergs Företagspark gör Albybergfastigheter AB det i stor skala, genom att installera ett stort antal solpaneler på taken av de cirka 20 industri-/kontorshus som man planerar att bygga. När det är...

Producera egen el – mer lönsamt än någonsin!

Wikmans satsar på solenergi Intresset för grön el och förnyelsebara energikällor ökar och att producera egen el är idag mer lönsamt än någonsin tidigare. Wikmans i Uppsala är elinstallationsföretaget som nu gör en satsning på området genom att erbjuda sina kunder...

Så länge varar en kilowattimme

All elanvändning mäts i enheten kWh, vilket betyder 1000 Watt förbrukat under en timmes tid. I tabellen nedan kan man se hur länge en kWh klarar att driva vanliga apparater i hemmet.

Tvättmaskin 30 minuter
Torktumlare 30 minuter
Dammsugare 1 timme

TV 20 timmar
Kaffebryggare 1 timme
Glödlampa 40 W 25 timmar

LED lampa 5 W 200 timmar
Diskmaskin 30 minuter
Spisplatta 40 minuter

Hårtork 40 minuter
Dator 5 timmar
Dusch 40°C 2,3 minuter

Frågor på det?

Vem ansvarar för att byta ut elmätaren i befintligt fasadmätarskåp?
Din elnätsägare byter din elmätare efter en föranmälan gjorts.
Vad kostar det att byta elmätare?
Din elnätsägare står för kostnaden.
Behövs huvudsäkringarna uppgraderas och vad kostar det?
Vanligtvis behöver man inte uppgradera huvudsäkringarna då begränsad takyta och regelverk kring mikroproduktion styr hur stor anläggning du kan installera.

Du kan beräkna den högsta möjliga uteffekt som kan anslutas på en specifik säkringsnivå genom formeln nedanför. Om nu en uppgradering av huvudsäkringarna skulle behövas får man begära en offert av behörig elinstallatör.

Säkringsnivå x 230V x 3 = Högsta möjliga uteffekt i systemet

Hur debiteras nätavgifter vid mikroproduktion?
Vid mikroproduktion behöver du elnätsabonnemang för både din produktion såväl som för din elanvändning.

För kunder som under ett år, använder mer el än de matar ut på elnätet i form av överskott, är abonnemanget avgiftsfritt.

Det betyder att det inte tillkommer några nya avgifter så länge du uppfyller kraven för mikroproduktion.

Vad får man betalt för den el man säljer?
Det pris du får för din producerade el varierar mellan elbolagen. De faktorer som styr priset är Nord pools spotpris, möjligheten att sälja elcertifikat och ursprungsgarantier, skattereduktion och ersättning för nätnytta.

Därtill kan vissa elbolag även erbjuda ett extra påslag per kWh för att bidra till utvecklingen av mikroproduktion.

Om man producerar mer el än man gör åt under en månad, hur debiteras detta då?
Under sommarmånaderna producerar man mer el än vad man gör av med, men så länge man förbrukar mer än vad man matar ut på nätet under ett kalenderår räknas man fortfarande som mikroproducent.

Om man matar ut mer el på nätet än vad man förbrukar under ett kalenderår uppfyller man inte längre kraven för mikroproduktion utan klassas istället som småskalig elproduktion.

Därtill tillkommer elnätsavgift och en årlig avgift för mätning, beräkning och rapportering

Har man som privatperson rätt att sälja sin egenproducerade el till valfritt elbolag oberoende av var i landet man bor?
Som privatperson har man rätt att sälja sin egenproducerade el till valfritt elnätsbolag i Sverige. Det behöver inte nödvändigtvis vara samma bolag som man köper sin el av. Det spelar inte heller någon roll var i landet du bor.
Behöver man bygglov för att installera solpaneler?
Normalt sett ska det inte behövas ett bygglov om panelerna kan monteras direkt på taket, men man bör alltid kontakta sin kommun innan för rådgivning.
Vilka regler kring energiskattelagen gäller för egen elproduktion?
Om du som privatperson säljer för mindre än 30 000 kr per år betraktas verksamheten som hobbyverksamhet och beläggs inte med energiskatt.

Om du däremot bedriver yrkesmässig verksamhet d v s att försäljningen uppgår till mer än 30 000 kr per år eller om elproduktionen ingår i ett företag, måste du betala energiskatt.

Kan man få nettodebitering från sitt elbolag?
Med nettodebitering menas att man reducerar mängden el kunden tagit ut från nätet med mängden inmatad produktion från kunden.

Detta är inte tillåtet av skatteskäl i dagsläget eftersom moms och energiskatt inte får kvittas. En del elbolag ger kunderna möjlighet att få nettodebitering vilket betyder att man kan tillgodoräkna samma värde på en producerad kWh som en konsumerad.

Detta ska inte misstas för en kvittning av moms och energiskatt.

Vem gör föranmälan till elnätsägaren?
När du planerar att installera solpaneler på taket är det viktigt att du kontaktar en behörig elinstallatör i ditt område. Elinstallatören är den som skickar in en föranmälan till elnätsägaren för ett godkännande.
Finns det någon effektgaranti på solpanelerna?
Tillverkaren ger en garanti på minst 85% effektivitet efter 25 år, d v s en maximal minskning på 0,5% per år.
Går det att bygga ut befintligt system med fler solpaneler vid ett senare tillfälle?
Beroende på valet av paket, kan man välja att köpa till fler paneler. Panelerna säljs separat och antalet som kan köpas till begränsas av växelriktaren.
Varför säljer man el ut på nätet istället för att använda all el själv?
Solcellerna är som mest produktiva de timmar då folk är och jobbar. Det i kombination med att elanvändningen är låg när det inte är någon hemma, gör att majoriteten av den producerade elen säljs som överskottsel.
Ingår monteringskit för solpanelerna i de färdiga paketen?
Nej, paketen säljs exklusive monteringskit. Det går däremot att köpa monteringskit separat för respektive taktyp.
Finns det en bortre gräns för hur länge man är berättigad elcertifikat?
Ja, det finns en gräns på 15 år gällande elcertifikat För förnyelsebar elproduktion.
Får man automatiskt tillbaka 60 öre per kWh på skatten vid deklarationen eller måste man ansöka om det?
Den summa du får tillbaka på skatten är redan ifylld i förväg av skatteverket, din uppgift som producent är att kontrollera så siffran stämmer överens.

Rapporteringen av förnyelsebar produktion som är skattereduktionsberättigad hanteras av elnätsbolaget.