Välj en sida

Namnet BlueWay är vårt moderbolag, Sonepars, namn för hela vår koncerns hållbara utvecklingsprogram med fokus på energieffektiva produkter. Ett program som har blivit en stor succé i flera andra länder och nu lanseras i Sverige. På vår hemsida kan du redan nu hitta en märkning av alternativa produkter.


BlueWay är energieffektivt och miljövänligt

  • ›› energieffektiva vid användning
  • ›› återvinningsbara
  • ›› tillverkade i miljövänligt material
  • ›› miljövänligt förpackade

BlueWay är enkelt att beställa

  • ›› tydlig symbol på webben och i produktblad
  • ›› produkterna finns inom alla segment
  • ›› levereras på exakt samma sätt som våra övriga produkter

BlueWay är enkelt att använda

  • ›› de är tillverkade av marknadens ledande leverantörer
  • ›› de håller samma höga kvalitet som alla våra övriga produkter
  • ›› de är lika enkla att använda och implementera i olika system

Produkterna hittas på vår hemsida där de har en märkning i höger kolumn.

 

www.elektroskandia.se

Var energismart

Det spelar ingen roll hur mycket vi än talar om energieffektivitet och en hållbar utveckling. Om miljö. Om frisk luft och rent vatten. Om vi inte lyckas skapa ett koncept och bra produkter som attraherar dig som är kund hos oss. För det är bara om du och dina kollegor ser fördelarna med energismarta produkter som vi tillsammans kan göra skillnad.

Förenklat kan man säga att vara energismart börjar med produkter för en bättre miljö och slutar med en god affär – för alla.