Välj en sida

I fastigheter som värms upp med elradiatorer kan man sänka energiförbrukningen genom byte till moderna elradiatorer och ett styrsystem.

En modern elradiator är utrustad med elektronisk termostat för att ge en jämn och behaglig värme. Detta innebär att stora förbättringar kan uppnås genom att helt enkelt modernisera sin värmeanläggning. En modern anläggning består av både radiatorer och ett styrsystem. De flesta kan uppnå besparingar på upp till 20 %.


En modern värmeanläggning består av både radiatorer och styrsystem.
Dom flesta kan uppnå besparingar på 20%.


Två temperaturer
För att kunna uppnå besparingar i storleksordning runt 20 % måste man ha möjlighet till två olika temperaturinställningar; Komfort- och Spartemperatur. Det är genom sänkning till Spartemperatur och elektronikens exakthet i termostaten som ger möjlighet till så stora besparingar. Radiatorer som arbetar tillsammans med styrsystem ska vara konstruerade för att snabbt kunna anpassa sig till de olika temperaturerna. Därför är konvektorradiatorer den optimala konstruktionen eftersom de även snabbt reagerar på gratisvärme från till exempel solen eller andra värmekällor.

Maximal effektivisering
Styrsystemet är hjärnan i en modern elvärmeanläggning, som gör den effektiv och komfortabel. Med ett styrsystem kan man växla mellan komfort- och spartemperatur. Komforttemperatur exempelvis 21°C när man är hemma och spartemperatur exempelvis 16°C när man arbetar, sover eller är bortrest. Styrsystemet ser till att det sker automatiskt, utan att man märker det.

Det är styrsystemet om ser till att radiatorns dubbeltermostat växlar mellan komfort- och spartemperatur enligt den egna programmeringen. Eftersom termostaten sitter på radiatorn kan varje rum ha individuella temperaturer.
Huvudenheten kan placeras var som helst i huset; inga nya ledningar behöver installeras då all kommunikation sker med radiosignaler. Den har ett flertal kanaler att sända på, vilket ger möjlighet till att dela in bostaden i flera zoner, med olika tids- och temperaturscheman. Moderniserar man sin elvärmeanläggning enligt denna princip, minskar man sin elräkning och spar på vår miljö utan att ge avkall på komforten.

Elvärme ger en ren, effektiv och lättskött värmeanläggning som installeras till rimliga kostnader.

Klicka här för att se Nobö Orion 700 styrsystem i Elektroskandias katalog.
Klicka här för att se Nobö radiatorsortiment i Elektroskandias katalog.

För mer information besök Glen dimplex Nordics hemsida.

Se hur mycket du kan spara!
Ladda ner Energikalkylen genom att klicka på bilden.