Välj en sida

Vårt koncept för belysning i klassrum har blivit en riktig succé sen vi introducerade det för två år sedan. Utvecklingen går med rasande fart, och vill man ligga i framkant, så måste man våga förändra. Nu lanserar vi den tredje versionen, som gör det ännu enklare för såväl installatören som användaren.

Bakgrunden till Elektroskandias belysningskoncept för skolor är att den övervägande delen av Sveriges skolor idag har dålig belysning samtidigt som besparingskraven ökar. Byter man till nya armaturer med reglerbara driftdon och styrsystem löser man problemen och kan spara upp till 50 % av sina energikostander. – Med vårt belysningskoncept för skolor har vi gjort det maximalt enkelt för installatörer och elkonsulter.

Med endast ett E-nummer får man en komplett energisnål belysning för ett klassrum, inklusive armaturer och styrsystem för närvarostyrning och dagsljusreglering, säger Jerry Österlind (Produktchef Elektroskandia). I paketet ingår en unik sensorbox, som vi själva tagit fram. I denna box placerar vi  Helvars iDim 316 sense, tillsammans med en strömförsörjning från Helvar. Fördelen är att sensorn då kan placeras utanför armaturen och vi får maximal kontroll över rummet. Den smarta lösningen ger då två utgående kanaler, 64 mA resp 32 mA för separat styrning av takbelysningen och tavelbelysningen. I klassrumspaketet ingår en infälld sensorbox som standard.
Önskas en utvändig box, måste anläggningen kompletteras med en ram för utvändigt montage.

Ingen programmering krävs
Den nya versionen av belysningskonceptet är kompletterad med nya iDim
150 sensorbox. – Tidigare behövde man en mjukvara och dator för att programmera systemet. Det slipper man helt idag. Med iDim 150 ställer man enkelt in rätt funktion, med förinställt värde för dagsljusreglering, med hjälp av ett vred.

Energisnålt
En annan fördel med iDim är egenskaperna hos förkopplingsdonet. Enligt de EU-direktiv som idag finns för ett förkopplingsdon max förbruka 1,0 W i standby-effekt. Fr.o.m. april 2012 skärps reglerna ytterligare till en största förbrukning om 0,5 W. Redan idag erbjuder iDim en max standby-förbrukning om endast 0,3 W, vilket redan idag uppfyller miljökraven som kommer att gälla från
våren nästa år. Endast en inställning behövs För Elektroskandias klassrumslösning användes läge sex på sensorn (klassrum2/ konferensrum). – För inställning och låsning av belysningsnivån till t.ex. 500 lux, behövs en IR-sändare DigiDim 303 och naturligtvis en luxmätare, såvida man inte använder det förinställda värdet i
sensorn. Men detta arbete är fjärran den programmering man behövde utföra tidigare, menar Jerry Österlind.

iDim sensorboxen
– En viktig sak att komma ihåg är att idim sensorboxen är  framtagen för vårt skolkoncept men, då sensorn har sex lägen för olika scenarier, kan den även användas till många andra applikationer där styrning av ljuset önskas. Det är ju så att framtiden kräver att vi hushållar med vår energi och att styra ljuset är ett måste – en modern belysningsanläggning står inte och lyser i onödan.

Skolkoncept – Tefem
E70 138 57

Detta ingår i Tefem-paketet till ett klassrum.
9 st E70 138 42 Tefem 2x28W iDim
2 st E70 138 52 Tefem 1x28W iDim asym.
3 st E70 138 60 Väggarm
1 st E70 138 70 Sensorbox inf.
1 st E17 045 88 Ingångsenhet
1 st E17 045 57 Väggsensor 313
1 st E17 045 66 Systemmanual

Skolkoncept – Bloks
E70 126 15

Detta ingår i Bloks-paketet till ett klassrum.
9 st E70 126 04 Bloks 2x28W iDim
2 st E70 126 06 Bloks 1x28W iDim asym.
2 st E70 126 50 Väggarm
1 st E70 138 70 Sensorbox inf.
1 st E17 045 88 Ingångsenhet
1 st E17 045 57 Väggsensor 313
1 st E17 045 66 Systemmanual