Välj en sida

Ger dig möjligheten att spara energi och samtidigt behålla stilen och ljuset som en globformad armatur ger.

Glob Sensor Dim med korridorfunktion har alltid 10% grundljus. När du kommer ökas ljuset till 100%. När du gått dimras ljuset ner till 10 % igen. Glob Sensor Master tänder när du kommer och släcker när du gått.


Sensor Dim kan styra så många Dim slav som gruppsäkringen tål. Sensor Master kan styra max 3st HF slav.
Sensorn har en räckvidd på ca 0,5-5m. Efterlystid ca 2-30 min.
Ställbar skymningsnivå 2-2000 lux.
Vid max känslighet kan microvågsensorn detektera genom fönster, dörrar och tunna väggar.
Slavarmatur är exkl. sensor.

Sensorautomatiken är dold i armaturen.

Dim (korridorfunktion)
E75 641 00 HF Sensor DIM (Kan styra så många  Dim Slav som gruppsäkringen tål)
E75 641 03 HF DIM Slav

Tänd/Släck
E75 641 01 HF Sensor Master (Kan styra max 3st HF Slav)
E75 641 02 HF Slav

Ladda hem produktbladet för Glob Sensor genom att klicka på bilden.

Läs mer om Glob Sensor och hur Johannesskolan sänkte sina driftkostnader för belysning från 45.000:-/år till 5000:-/år.