Välj en sida

Bostäder och lokaler står för cirka 35 procent av Sveriges totala energianvändning. Schneider Electric genomförde nyligen en undersökning bland miljö- och ekonomichefer på 200 kommuner och energiintensiva företag, med tyngdpunkt på fastighetsbolag, för att ringa in hur de arbetar med energieffektivisering. Resultaten ger en dyster nulägesbild. ”Det räcker inte att släcka lampan en timme under ”Earth hour”. Takten på energisparandet går i snigelfart och nu måste det ställas krav även vid renoveringar av gamla fastigheter. Det finns 38 TWh att spara i Sveriges fastigheter, skriver Peter Johansson, VD Schneider Electric Buildings Sweden AB, och Lars J Nilsson, professor i miljö och energisystem, Lunds universitet. Läs denna mycket intressanta debatt på Ny Teknik.

Ett tips är att även ladda hem Schneider Electrics Energikatalog.