Välj en sida

Så mycket som 33 procent av energiförbrukningen i skolor går idag till belysning. Potentialen för att spara energi är alltså stor. På SISAB, Skolfastigheter i Stockholm AB, arbetar man sedan flera år på att minska energiförbrukningen genom att installera modern belysning i de skolor man förvaltar.

Skolfastigheter i Stockholm AB är ett kommunalt bolag som äger och förvaltar merparten av Stockholms förskolor, grundskolor och gymnasieskolor. Förutom drift och underhåll av fastigheterna arbetar bolaget med omfattande om- och tillbyggnationer samt vissa nybyggnationer. Sedan mitten av 2000-talet arbetar bolaget aktivt med att minska energiförbrukningen i sina skolor. Peter Kindblom arbetar som elspecialist på SISAB. Han ger stöd och fungerar som bollplank till förvaltare och projektavdelningen vid belysningsprojekt, där stort fokus läggs på energibesparing. Belysning stod för stor del av elförbrukningen – Det var i samband med att jag började här 2005 som vi gjorde prov och utvärderingar vid flera skolor. Det resultat vi fick fram var att belysningen då stod för över 33 procent av den totala elförbrukningen i en skola. Ofta var det belysning som inte var bytt sen 70-talet och på en del ställen stod belysningen på dygnet runt. Vi insåg snabbt att vi med ganska enkla medel skulle kunna spara mycket energi, säger Peter Kindblom. Åtgärden blev att man införde nya krav på de belysningar som skall föreskrivas och installeras. Kraven innebar att man alltid skall använda T5-lysrör och belysning med frånvaro- och dagsljusstyrning vid nybyggnation eller renovering. Frånvarostyrningen innebär att du kan tända eller släcka manuellt med strömbrytare, men när ingen är i rummet släcks belysningen automatiskt efter en viss tid. Dagsljusstyrningen gör belysningskoncept installerat. att ljusstyrkan regleras efter dagsljuset.

Frånvarostyrning och dagsljusstyrning
– Vi testade först med att ha det så att det tändes upp automatiskt när man t.ex. kom in i  klassrummet. Men det visade sig inte vara någon bra lösning. För ibland kanske någon bara ska snabbt in och hämta en kvarglömd väska och då blir belysningen stående på i onödan. Med vår frånvarostyrning måste man tända upp belysningen manuellt. Det har visat sig fungera mycket bra, säger Peter Kindblom och fortsätter; – Elektroskandias belsyningskoncept för klassrum följer det som vi förordar i våra krav. Med det här  onceptet där man får en komplett lösning på ett E-nummer innebär givetvis en stor  förenkling för de konsulter och installatörer som vi arbetar med. Vi har låtit installera Elektroskandias lösning i flera skolor, med mycket gott resultat. Att nu styrenheten är förprogrammerad underlättar givetvis för installatören ännu mer.

Stor besparingspotential
Vid de mätningar som SISAB utfört har det visat sig att genom att byta ut gamla armaturer till moderna lösningar med frånvarostyrning och dagsljusstyrning går det att spara mellan 70 och 80 procent energi per år i klassrum! – Ja, här finns en otroligt stor besparingspotential. Vi har kanske hittills bytt till modern, energieffektiv belysning på 10 procent av de skolor och förskolor som vi har hand om. Så visst finns det mycket kvar att göra, avslutar Peter Kindblom.

Läs mer om skolkonceptet här.