Välj en sida

 

När Piteå Näringsfastigheter (PNF) lät göra energideklaration på sina fastigheter upptäckte man att energiförbrukningen genomgående var för hög. Det beslöt man att åtgärda. Först ut var Musikhögskolan i Piteå.

– Vi beslöt att energieffektivisera genom att installera ny belysning och ny ventilation i Musikhögskolan, säger Bo Granberg, tekniker på PNF, ett helägt kommunalt bolag som äger och förvaltar fastigheter.

Omfattande arbete
Uppdraget att installera ny belysning gick, i konkurrens med andra elinstallatörer, till Nelab i Piteå. Nelab är ett fullskaligt elteknikföretag med elektriker, konstruktörer, programmerare och tekniker. Nelab har även avtal med Piteå Näringsfastigheter och har de senaste åren gjort olika entreprenad- och servicejobb åt företaget.

 

Före och efter. Ljust och välkomnande entré med armaturen slitz.

– Vi gjorde en inventering på skolan och skickade underlaget till bland annat Elektroskandia. Efter att ha diskuterat med Conny Wallmark och Jonas Öqvist på Elektroskandia återkom de snabbt med ett prisvärt belysningsförslag, som bestod av en helhetslösning med armaturer och olika typer av belysningsstyrningar beroende på rumstyper. Ordern fick vi i slutet av 2009, säger Jens Romell, projektledare på Nelab. Det var ett stort jobb som omfattade ny belysning för stora delar av skolan. Det var allt ifrån klassrum, korridorer, ljudstudios och kontrollrum till foajéer, samlingsrum, aula och  kontorsrum. De armaturer som användes var av många typer, pendlade takarmaturer, tavelarmaturer, infällbara armaturer etc. Totalt har cirka 700 armaturer av modellerna Mirac, Slitz, Bloks skol, Linus, Milli, Miri och Tee installerats i skolan. – Två installatörer har arbetat med det här projektet stadigt under ett halvår. Nu har vi bara kvar att installera Tee Downlight i aulan kvar innan det är helt klart, säger Jens Romell.

 

Före och efter. Armatur Linus lyser upp ordentligt.

Ej tänt i onödan
Belysningen som installerats i undervisningsrum är frånvaro- och dagsljusstyrd, via ljusstyrsystemet DALI och korridorfunktioner. Nu slipper man ha tänt i onödan. Belysningen tänds först när någon aktiverar närvarodetektor med hjälp av tryckknapp och släcks automatiskt efter att alla har lämnat lokalen. Dessutom bestämmer styrkan på dagsljuset hur mycket ljus armaturerna ska avge. Med den nya belysningen är onödig strömförbrukning ett minne blott. – I och med att de nya armaturerna och ljuskällorna är effektivare har vi dessutom kunnat minska antalet armaturer i skolan med cirka 50 st. Vi har även sett till att minska antalet olika ljuskällor, från tidigare 25 till nu 10–15 st.
Det underlättar för skolan vid framtida byten av ljuskällor. Då det är mycket korridorer i skolan har vi även försökt dela upp korridorerna i sektioner så att inte all belysning går på på en gång, säger Jens Romell och fortsätter; – Med de här moderna armaturerna och styrsystemen kan man räkna med energibesparingar på uppemot 70 procent. Desutom blir det en kvalitetshöjning i form av mer ljus, en jämnare belysning och bättre färgtemperatur. Ett betydligt glesare bytesintervall av ljuskällor är ytterligare en fördel.

Snabb återbetalningstid
På PNF är man mycket nöjd med resultatet med den nya belysningen i Musikhögskolan. – Med de åtgärder vi gjort har vi kunnat sänka vår energiförbrukning 50–60 000 kilowatt i månaden. Det innebär stora inbesparingar och enligt de kalkyler vi gjort räknar vi med att hela projektet ska vara återbetalt efter fem-sex år. Det här positiva resulatet gör att vi nu kommer gå vidare och genomföra liknande förbättringar på andra fastigheter i vårt bestånd, säger Bo Granberg.

 

Klassrum med Elektroskandias skolkoncept med armatur Bloks, ger en bättre arbetsmiljö och minskad energiförbrukning.

Läs mer om Elektroskandias skolkoncept här.