Välj en sida

Dalkia hjälper dagligen sina kunder i hanteringen och effektiviseringen av energianvändningen. Sedan företaget energieffektiviserat sitt huvudkontor lever man verkligen som man lär och förutom väsentligt minskade energikostnader har Dalkia nu också fått en bättre belysning i lokalerna.

– En energieffektivisering var ett logiskt steg för oss att ta då vi har som mål att verifiera vårt huvudkontor enligt hållbarhetsstandarden ISO 26 000 i vår. Vi ville helt enkelt utrusta vårt huvudkontor med samma teknik som vi själva förespråkar, säger Mikael Viik, inköpschef på Dalkia. Vi har samarbetat med Elektroskandia i många år och därför var det naturligt för oss att också samarbeta kring belysningen i detta projekt.

Dalkias huvudkontor i Stockholm har en på yta cirka 2000 kvadratmeter, fördelat på två våningsplan. Här hade man tidigare konventionell belysning, där det tändes och släcktes manuellt. Det innebar att det ofta lyste i onödan, med hög energiförbrukning som följd. Våren 2011 gjorde Elektroskandia en energisparkalkyl på objektet. Kalkylen visade att Dalkia med befintlig belysning hade en energikostnad på cirka 100.000 kronor per år.Med ny energieffektiv belysning beräknades att energikostnaden istället skulle hamna på 37.000 kronor per år. Detta ger en energibesparing på 63.000 kronor per år eller 63%!
– Vi fick uppdraget att ta fram en helhetslösning när det gäller belysning för Dalkia, berättar Lars Hägglund, belysningsinformatör på Elektroskandia. De lokaler det gällde var allt ifrån kontorslandskap, kontorsrum och konferensrum till korridorer, lunchrum och hygienutrymmen. Lägre energikostnader och bättre belysning

– Vår lösning bestod av nya armaturer med T5-lysrör och DALI-styrsystem från Helvar. Ett system som tar hänsyn till både dagsljusinsläpp och närvaro. Kontorslandskapen utrustades med den infällda armaturen Cirrus TLO, kontorsrummen med pendlade Cirrus och korridorerna med den nya infällda Mirac Save. Mirac Save är utrustad med inbyggd närvarosensor och den dimrar ner till 10 % när ingen befinner sig i korridoren efter inställd tid. DiLED installerade i konferansrummen. Dessutom installerades armaturerna Tee, Linnea, Nemo och Tefem Sensor. Totalt var det cirka 250 nya armaturer som installerades hos Dalkia under sommaren och hösten 2011, säger Lars Hägglund.
– Vi är mycket nöjda med den här lösningen. Förutom väsentligt lägre energikostnader har vi också fått en bättre belysning än tidigare. Man upplever det som mycket ljusare och fräschare nu. Framöver kommer vi även att ha en display i vår reception där våra kunder kan se vår energiförbrukning. Med den energieffektivisering vi gjort kan vi nu stolt visa upp att vi också lever som vi lär, avslutar Mikael Viik.