Välj en sida


Nu pågår ett stort projekt för ökad energieffektivisering av Elektroskandias centrallager i Örebro.
– Vi räknar med att spara upp till 60% energi genom att byta belysning och installera ett Energiövervakningssystem, säger Dan Malmsten, underhållschef på Elektroskandias centrallager.

Det är YIT som utför alla installationerna i det här fastighetsutvecklingsprojektet, där den första etappen bestod av att byta ett stort antal armaturer.

2400 armaturer med styrsystem och närvarosensorer
– Vi har nu bytt 1350 av de totalt 2500 armaturer som ska bytas. Vi valde att installera Esinda, som är en öppen industriarmatur för lysrör. De nya armaturerna har lägre effekt och bättre verkningsgrad än de gamla och är dessutom dimbara. Armaturerna styrs av ett DALI styrsystem från Helvar med närvarosensorer, som dimrar belysningen till 20% om ingen arbetat i den aktuella lagergången på en stund. Det här är en riktigt energeffektiv lösning och medarbetarna på Elektroskandia upplever redan att den nya belysningen ger en klart bättre arbetsmiljö, säger Dan Malmsten. En annan energieffektiv åtgärd var att bygga om ställverken. Det faktum att här nu bara körs två transformatorer istället för tre lär också spara en hel energi.
– I samband med ställverksprojektet installerade vi även ett antal PowerLogic kombinationsinstrument anslutna till ett energiövervakningssystem. Med hjälp av detta får vi möjlighet mäta energiförbrukningen inom olika delar av centrallagret. Det gör att vi enklare kan sätta in åtgärder för att få ner vår totala energiförbrukning, säger Lars Furst, inköps- och produktansvarig för elmateriel och strömfördelning på Elektroskandia.

Energiövervakningssystem
Elektroskandia valde att installera energiövervakningssystemet PowerLogic ION Enterprise från Schneider Electric. Det är en komplett energiövervakningslösning som hjälper drift- och underhållspersonal att minska energirelaterade kostnader, minimera avbrottstider och optimera installationens nyttjandegrad. Programvaran använder standardiserade nätverkslösningar, som Ethernet och RS485, för att automatiskt samla in och lagra data. Övervakning och rapportering sker via ett webbgränssnitt. PowerLogic ION Enterprise används oftast för energieffektivisering och kostnadskontroll samt energitillgänglighet och – tillförlitlighet.

– Med hjälp av PowerLogic ION Enterprise kan nu Elektroskandia mäta energianvändningen på hela lagrets yta genom de mätare som finns strategiskt placerade i lokalen, säger Kenneth Elfving, från Consulting Services på Schneider Electric. Totalt är det 12 mätpunkter som bland annat mäter belysning, truckladdning och motorvärmare i den 43 000 kvadratmeter stora byggnaden. Man mäter också elkvalitet på inkommande elanslutning. Alla värden lagras i en databas och det går enkelt att se aktuella värden, statistik och historik. Med PowerLogic ION Enterprise så kommer Elektroskandia veta var man enklast kan göra energieffektiviseringar. Erfarenheter visar att det normalt blir 3–8 % besparing bara på att installera systemet och en investering i PowerLogic ION Enterprise brukar betala sig efter 1–2 år.

Energikartläggning av hela fastigheten
Tanken är att alla framöver kommer kunna följa energiförbrukningen på centrallagret direkt på Elektroskandias ”energismartsida” på internet.

– I samband med detta arbete gör vi även en energikartläggning av fastigheten generellt. Detta arbete görs av en extern energikonsult och beräknas vara klart i mars. Det är för att få fram ytterligare möjligheter till att spara energi på sånt vi inte tänkt på. Efter det kan vi gå vidare och åtgärda för att spara ännu mer energi. Vi räknar med att denna satsning på energieffektivisering kommer bli en vinst både för oss och för miljön, avslutar Dan Malmsten.