Välj en sida

Som en del i ett energieffektiviseringsprojekt vid Stadshuset i Mjölby,där all ventilation och värmesystem bytts ut, har Electrosec installerat närvarostyrd belysning i samliga kontorsrum och korridorer.

I Mjölby kommun har man under flera år arbetat aktivt med att energieffektivisera sina fastigheter. Under 2011 startade kommunen ett stort energieffektiviseringsprojekt av Stadshuset i Mjölby. Det innefattade en omfattande ombyggnad av ventilationen, konvertering från elvärme till fjärrvärme och utbyte av belysningen. Elkonsult för projektet var WSP Systems i Linköping. – Belysningen i Stadshuset var gammal och hade gjort sitt. Armaturerna var säkert 30–40 år gamla och vi fick ofta byta ljuskällor, säger Jerry Svensk, byggprojektledare på Mjölby kommun.


Peder Wibom, Elektroskandia, Jerry Svensk, Mjölby kommun och Kalle Andersson, Electrosec, framför stadshuset i Mjölby.

Våren 2011 gick kommunen ut i en offentlig upphandling för energieffektiviseringsprojektet. – Vi har ramavtal med Mjölby kommun och var ett av flera företag som räknade på projektet att uppgradera belysningen, säger Kalle Andersson på Electrosec. Man ville ha närvarostyrd belysning i såväl kontorsrummen som korridorerna. Vi kontaktade därför Elektroskandia för att se vilka lösningar de hade att erbjuda.

Närvarostyrda armaturer

Från Elektroskandia var belysningsteknikern Peder Wibom en av de som var inblandade i projektet. – Med tanke på kraven var det enkelt för oss att välja rätt belysningsarmatur. Det skulle vara armaturer av hög kvalitet som var enkla att styra. Vårt förslag var att använda armaturen Milli i kontorsrummen och väggarmaturen Linus i korridorerna. Milli har en inbyggd avancerad sensor och till Linus föreslog vi att man kompletterade med Esylux närvarodetektor, säger Peder Wibom. I juli 2011 blev det klart att Electrosec tagit hem affären, med belysning från Elektroskandia. – Vi började installera i september och var klara nu i mars, berättar Kalle Andersson. Totalt installerade vi 301 st Milli-armaturer i kontorsrummen och 105 st Linus-armaturer i korridorerna. I korridorerna installerade vi även Esylux närvarodetektorer ungefär var 12:e meter.

Ökad efterfrågan på energisnål belysning

I kontorsrummen är funktionen så att när man går in i rummet tänds belysningen och när man går ut släcks den efter en tid. Är det mycket dagsljus när belysningen är tänd så dimras den ned för att spara energi. I korridorerna fungerar det så att med hjälp av censorerna tänds belysningen upp när personer närmar sig. Om ingen är i korridoren går belysningsstyrkan ned till 10% och har ingen rört sig i korridoren på en halvtimme slocknar belysningen helt. – Vi är mycket nöjda med den nya belysningen i Stadshuset, säger Jerry Svensk. Med de nya armaturerna kommer vi att kunna spara mycket energi. Dessutom har det blivit bättre ljus i lokalerna jämfört med tidigare. Vi ser nu över energieffektiviseringen även när det gäller andra av kommunens fastigheter. – Det här projektet har fungerat mycket bra hela vägen, säger Kalle Andersson. Det är Electrosecs enskilt största belysningsjobb och även vårt största jobb åt kommunen. Vi märker rent allmänt en allt större efterfrågan på energieffektiv belysning och hoppas att vi med det här stora projektet som referens skall få fler stora belysningsinstallationer.