Välj en sida

Vill ni spara pengar och samtidigt få en bättre belysningsmiljö?

Belysningen står ofta för en mycket stor del av elanvändningen i en fastighet. Det finns stora möjlighet att spara pengar och samtidigt få en möjlighet att förbättra ljuskomforten och få en mer tilltalande miljö.
Belysningen kan ljusregleras och sänka energibehovet när ingen befinner sig i utrymmet för att sedan komma igång så snart någon passerar. En bra ljussättning är även ett effektivt verktyg att skapa trivsel. Med en bra genomtänkt belysning i fastigheten och i dess närmiljö kan det upplevda värdet höjas.
En ny belysningslösning ger både besparingar i form av lägre energiåtgång i kombination med mindre underhållsarbete.

I denna broschyr kan du läsa mer om armaturer som kan hjälpa dig att sänka era energikostnader och samtidigt få en bättre belysningsmiljö.
Klicka här för att ladda hem broschyren»