Välj en sida

   
Skymningsrelä

Under natten och på ensliga platser som parkeringsplatser, parker eller på perrongen kan en bra belysning ge oss känslan av trygghet. Även i hemmiljö är det viktigt med ett varmt och bra ljus som ger en ombonad känsla. Vi står dock alla inför en stor förändring i vårt dagliga tänkande och beteende, vi måste gemensamt ta vårt ansvar för en större användning av energieffektiva lösningar.   Vi måste lära oss att använda el på rätt sätt och framförallt då vi verkligen behöver den. All belysning måste inte alltid vara tillslagen och förbruka onödig energi. Belysningstekniken går raskt framåt med nya innovativa produkter, vi minskar energi förbrukningen genom att byta till bättre ljuskällor, men vi kan dessutom i många fall slå ifrån ljuset med automatik då det ej behövs. Kom ihåg: Den miljövänligaste energin är den vi ej förbrukar Det finns idag ett brett sortiment av Smarta produkter för automatisk styrning och reglering av belysning inom såväl offentlig som privat miljö. Elektroskandia erbjuder de senaste och rätta produkterna för varje specifikt behov.

Luna, skymningsrelä för utanpåliggande montage. Även med inbyggt digitalt kopplingsur för nattsläckning.

Det finns dock idag kombinerade produkter, det vill säga skymningsrelä med inbyggda kopplingsur som underlättar installationen avsevärt. På Thebens, Luna 129 kan enheten enkelt programmeras enligt Thebens vanliga Top2 filosofi vilket möjliggör attfrånkoppling vid vald tidpunkt. Luna 129 har en annan finurlig funktion som gör inställningen av lux-värde för till och från slag väldig enkel. På enheten finns en knapp för inlärningsfunktion för automatisk programmering av rådande lux-värde. På kvällen då det skymmer och då man tycker att ytterbelysningen ska aktiveras, håller man knappen intryckt. Skymnigsrelät läser då in det aktuella lux-värdet och memorerar det för att fortsättningsvis slå till och från vid det rådande lux-värdet. En enkel funktion som säkerställer att belysningen aktiveras vid rätt tidpunkt på dygnet.
E13 093 43 Ljusrelä luna time 129

Astronomiska kopplingsur 
Många installatörer har redan upplevt och insett fördelen med tekniken kring ett astronomiskt tidur. Enklare installation – inget behov av extern sensor, Minimerat underhåll – ingen lins som skadas eller behöver rengöras. Tillförlitligt och bekvämt: Utifrån den geografiska positionen kalkylerar uret soluppgång och solnedgång för platsen och årstiden. Du behöver egentligen inte göra mer än välja en av de förprogrammerade städerna för rätt position. Astronomiska kopplingsur finns i flera olika utföranden om 1 eller 2 kanaler med astronomiskt veckoprogram, möjlighet till flera olika programmerbara släckningstider för effektiv energibesparing. Uren har automatisk sommar/vintertids omställning samt 10 års gångreserv, vilket innebär att uren har en inbyggd batteri back-up som bibehåller programmeringen vid ett eventuellt spänningsbortfall.

De astronomiska kopplingsuren är enkla att installera, programmeringen sker via en enkel meny på svenska. I menyn finns ett antal förprogrammerade städer ifrån norr till söder. Det är nu enklare att snabbt hitta en nära lokal ort för att med automatik få den korrekta positionen enligt longitud och latitud. Solens upp och nedgång är kalkylerad för den angivna platsen för årets alla dagar. De astronomiska tiderna kan tidigareläggas eller förskjutas upp till och med 120 minuter. Det innebär att man kan anpassa tiderna efter den aktuella topografin, ligger huset i skogen eller i en dal så skymmer det förmodligen fortare än på en slätt. Man lägger enkelt in önskad släckningstid i de astronomiska tiderna. Till exempel, uret beräknar att det på ett speciellt datum för en speciell plats skymmer klockan 21.30. Belysningen tänds och är tänd till gryningen dagen efter. För en energibesparing anger man ett avbrottsintervall mellan midnatt och 06.00. Infaller gryningen på sommartid innan 06.00 så tänds ej belysningen. Är det vintertid med en senare gryning så aktiveras belysningen igen, och är då tänd fram till gryning. Astronomiska kopplingsur används idag till största delen för att styra belysningen på ett enkelt och Energismart sätt, men man kan med en del modeller enkelt kontrollera en rad andra belastningar.

Thebens astronomiska kopplingsur
Thebens astronomiska kopplingsur, Selekta erbjuder valbara programmeringsformer. Det innebär att man med tex SEL172Top2 kan få en helhetslösning med olika funktioner. Kanal 1 kan programmeras för belysningsstyrning dvs. astronomisk funktion som vid skymning aktiverar relät och som vid gryning automatiskt slår ifrån. Kanal 2 kan då istället användas för omvänd funktion för styrning av tex en fontänpump. Vid gryning aktiveras relät som startar pumpen, vid skymning slår den ifrån. En enda enhet som med automatik begränsar energiförbrukningen i förhållande till solens upp och nedgång.
E13 340 52 Veckour astronom 2-kanal