Välj en sida

 

LED BildIntresset ökar för energieffektiv belysning i allmänhet och LED i synnerhet.Men hur energieffektivt är det med LED?
Vi lät frågan gå vidare till Peder Wibom, tekniker på Elektroskandia Belysning.  

Hur energismart är LED mot traditionella tekniker?
– I vissa applikationer är LED helt oslagbart jämfört med andra ljuskällor så som lysrör och metallhalogen-lampor. I 
Peder Wibom Elektroskandiamiljöer där man föredrar riktat ljus har LED stora fördelar och om man sen lägger till styrning av belysningen får man en väldigt energieffektiv belysningslösning. För allmänljus krävs det däremot ofta flera ljuspunkter med LED jämfört med t.ex. lysrör. Därför kan den bästa lösningen vara en kombination av de olika belysningsteknikerna. – Idag ställer vi betydligt högre krav på ljusflödet på våra ljuskällor och där har LED i vissa fall en bit kvar. Eftersom LED är ett riktat ljus har den en fördel i framför allt infällda installationer där verkningsgraden blir mycket högre än med t.ex. lysrör. Ser man enbart på ljuskällans ljusutbyte (lm/W) så är fortfarande både T5-lysröret och metallhalogenlampan bättre men om man tittar i en installation och ser på hur många watt det går åt för att få en medelbelysning på t.ex. 100 lux då får vi en helt annan bild.

Hur mycket ljus får vi ut idag mot för två år sedan?
– Det är svårt att ge ett exakt svar på den frågan eftersom kvaliteten och kraven på LED som ljuskälla har förändrats. I vissa fall nästan inget om man jämför med en äldre LED med mycket dålig förmåga att återskapa färger och ett kallt ljus mot en idag högkvalitets- LED med bra färgåtergivningsegenskaper. Däremot om man jämför det bästa för två år sedan med det bästa idag är det mer än det dubbla. Nu kan man få ut lika mycket ljus ur en LED armatur som en lysrörsarmatur.

Frame
Vår LED-armatur Frame är ett bra alternativ till traditionell teknik. Den levererar mer än 500Lux på läsfältet och över 400Lux på arbetsytan.

Vad bör man tänka på när man ska investera i LED?
– Det finns tre viktiga saker när man väljer belysning och det är: Vad ska jag göra i utrymmet? Hur är miljön i utrymmet? Hur ska belysningen monteras? Anledningen till att man över huvud taget monterar belysning är för att vi människor ska få möjligheten att se, transportera oss eller arbeta i en lokal och då är det givetvis viktigt att ta hänsyn till hur mycket ljus behövs, hur ska ljuset riktas och fördelas. Lokalen kan skilja sig beroende på vad man använder den till. Är det en industri, lagerhall, förråd, sjukhus, kontor, skola etc? Det kan skilja sig i temperatur, fuktighet och hur länge armaturerna kommer vara tända. Hur ska armaturerna monteras avgör givetvis också val av armatur. Där kan höjden vara ett problem men i vissa fall även en möjlighet. Kan armaturerna fällas in i taket, måste de pendlas ner eller skruvas dikt tak. Man ska alltid eftersträva en viss del direkt ljus och en viss del indirekt ljus, för att skapa en bra ljusfördelning i rummet. – Vad det gäller LED så är det en produkt där man verkligen får vad man betalar för, man ska absolut fråga sig vilka krav man har på ljuset. Ska armaturen monteras i en miljö där man vistas längre tider så som en arbetsplats ska man nog titta mer på ljusfärg och färgåtergivningsegenskaper. En annan sak är även kvaliteten så att den inte förändras mycket över tiden. LED i sig har en lång livslängd men det skiljer sig väldigt, från LED till LED, hur mycket ljus den avger efter en viss tid och vilken ljusfärg den har. Är det utrymmen där man vistas i kortare tider, där man inte har så stora krav på ljuset, kan man använda en LED av sämre kvalitet eftersom den lyser kortare tider kommer den ändå få en lång livslängd.

Energiförbrukning

Bilden visar hur många watt det går åt per kvadratmeter, med olika armaturer, för att uppnå 100 Lux. De tre vänstra staplarna är armaturer med lysrör och de tre högra armaturer med LED.

Passar LED för kontorsbelysning?
– Idag kan vi använda LED med fördel även i kontor. Möjligtvis kan det vara så att man kan behöver två armaturer som hjälper varandra beroende på hur kontoret ser ut. Det beror på att LED ljuskällan är riktad till skillnad från lysröret som är rundstrålande vilket gör det mycket lättare att klara dagens rekommendationer för belysning på kontor.

Varför är det så stor prisskillnad mellan LED och andra ljuskällor?
– Det beror helt på processen att framställa LED-ljuskällan. Eftersom LED är en liten ljuspunkt och det krävs många ljuspunkter i en armatur är det viktigt att de inte skiljer sig för mycket från varandra. Dels så måste LED vara stabil över tiden så att några inte minskar mycket mer än de andra och att färgtemperaturen är lika så att en inte lyser med kallare färgton och en med varmare färgton. Det kan göra att det blir stora skillnader på ljusflöde i och mellan armaturer och att färger upplevs dåligt eller felaktigt. I stort sätt kan man säga att man betalar för en hållbar lösning över tiden.

Vad är trenden? Fast monterad eller utbytbar LEDmodul?
– Jag fick frågan varför vi gör LED-modulerna utbytbara när livslängden är mer än 20 år. Man menar att efter 20 år har man redan bytt ut armaturerna. Ja, det är sant och i början när vi tillverkade LED-armaturer gjorde vi dem som en enhet med icke utbytbara LED-moduler. Anledningen till att de flesta nu är utbybara beror helt enkelt på att marknaden, alltså beställare och konsulter, kräver att man ska kunna byta LED-ljuskällor i armaturerna. Hur det blir i framtiden avgör marknaden inte vi.

Kan man styra LED med t.ex. DALI?
– Absolut och med stor fördel! LED är bra på det sättet att den kan tändas och släckas hur mycket som helst utan att man försämrar livslängden. Tvärt om så är det bra om LED-ljuskällan lyser korta tider p.g.a. värmeutvecklingen, värmen är den stora boven till att ljuskällans livslängd försämras. LED tänder till skillnad från t.ex. lysrör med 100 % direkt vilket gör den utmärkt till att använda i en styrd belysningsanläggning. När man använder LED tillsammans med en DALI-anläggning kan man verkligen göra de största energibesparingarna!

Mer info om Elektroskandia Belysning och se sortimentet här!