Välj en sida

wendelsberg

På Wendelsbergs folkhögskola i Mölnlycke har man genom att byta belysningsarmaturer utomhus, fått en funktionell och energieffektiv belysning samtidigt som anläggningen uppgraderats estetiskt.  

– Belysningen inom området var rent ut sagt eländig förut, säger Marianne Källman, kamrer och fastighetsansvarig på Wendelsbergs folkhögskola. De gamla armaturerna gav dåligt ljus och vi fick byta glödlampor hela tiden. Energiförbrukningen var också hög. Dessutom var det en mängd olika modeller på armaturer och det såg inte snyggt och genomtänkt ut.

Projektering som examensarbete  Fredrik Pettersson
För att hitta en lösning på problemet kontaktade de ansvariga på Wendelsbergs folkhögskola under våren 2012 Hvarfvens El. – Vi köper det mesta vi behöver inom el från Elektroskandia så därför var det naturligt för oss att gå vidare till dem och se vilka lämpliga armaturer som de kunde erbjuda, säger Jonas Tolinsson, en av delägarna på Hvarfvens Elentreprenad AB. Vid den här tiden praktiserade
Fredrik Pettersson, som studerade på Tekniska Högskolan i Jönköping*, på Elektroskandia. Som examensarbete valde Fredrik att projektera den nya ytterbelysningen till Wendelsbergs folkhögskola. Ansvarig för projektet på Elektroskandia var Roger Törnberg, key account manager Elinstallation.

– Min vision var att skapa ett tryggt och behagligt område. Jag ville få ned energianvändningen och samtidigt uppnå en behaglig ljusnivå, säger Fredrik Pettersson. Det skulle vara enkelt att orientera sig mellan de olika byggnaderna i området och anläggningen måste vara enkel att underhålla.

Leto vägg

 Till vänster ser vi den ursprungliga belysningen med kvicksilverljuskällan.Till höger samma entré försedd med Leto vägg-armatur med LED. Trevligare ljus och framför allt lyser den upp området kring dörren bättre.

Moderna armaturer
Wendelsbergs folkhögskola består av en huvudbyggnad, tre andra byggnader och parkeringsplatser. Ny belysning behövdes främst till entréer och gångstråk mellan byggnaderna. Dessutom saknades belysning vid sopstation och parkeringsplatser, där man haft problem med bilinbrott. Den befintliga belysningsanläggningen bestod bland annat av stolparmaturer, som inte gav tillräckligt med ljus, vid gångstråken. Vid entréer och väggar satt det gamla kvicksilverarmaturer som endast gav ett svagt, grönskimrande ljus. – Min utgångspunkt var att välja moderna armaturer med energieffektiva ljuskällor. Jag ville ha ett högre grundljus, för att man bättre ska kunna se underlaget man går på. Den nya belysningen skulle också mer konkret markera gångstråk och vägar för att man lättare skulle kunna orientera sig i området. Sist men inte minst ville jag skapa en intressant och inbjudande miljö, säger Fredrik Pettersson. På Elektroskandia tog Roger Törnberg och Fredrik Pettersson fram förslag på armaturer och gjorde ljusberäkningar. Förslaget gick ut på att ersatta globarmaturerna med Action LED samt Ray Pollare och vid entréer installera armaturen Leto, med LED som ljuskälla.

Provbelyste
– Vi visade upp förslagen för kunden och tog även dit en Ray Pollare, som vi kopplade in Actionför att prova belysningen. Kunden var nöjd med vad vi och Elektroskandia föreslog och vi fick därefter ordern att installera anläggningen, säger Jonas Tolinson. Under sommaren utfördes installationen, som totalt omfattade följande armaturer:
15 st Action LED, 18 st Ray Pollare, 10 st Leto tak och 14 st Leto Vägg. – Vi är jättenöjda med resultatet, säger Marianne Källman. Vi har fått en snygg och estetiskt tilltalande helhetslösning för ytterbelysningen och det syns att någon tänkt till. Belysningen är klart bättre och det har nu blivit en mycket trivsammare miljö på området, även efter skymning. Sist men inte minst innebär de nya armaturerna att vi beräknas göra en energibesparing på 76 % eller 15.125 kronor per år!

besparing

 

 

projektgrupp

 Nöjda med den nya belysningen är från vänster i bild syns Sven Östberg, rektor på Wendelsbergs Folkhögskola, Roger Törnberg, Elektroskandia, Jonas Tolinsson, Hvarfvens El samt Marianne Källman, kamrer på Wendelsbergs Folkhögskola.

fakta