Välj en sida

award2013_640

För 3e året i rad och under vår energismarta månad utser vi årets vinnare av Energismart Awards! Priset delas upp i två kategorier där vi bedömer företagens helhetssyn, engagemang och profil gällande energifrågan. Läs mer nedan om årets vinnare SISAB & ESYLUX. 

 

SISAB

Åsa Öttenius SISAB, Peter Kindblom SISAB, Michael Almqvist Elektroskandia

Motivering SISAB (Skolfastigheter i Stockholm AB)

”Med ett tydligt målsatt miljö och energiarbete är SISAB ett föredöme för att anpassa sig till ett modernt och hållbart samhälle. Bara under år 2012 har man med hjälp av smarta energibesparingar och driftoptimering lyckats minska energiförbrukningen med 5,9% i sitt fastighetsbestånd, vilket genererar en besparing på 8 Miljoner. Vi anser att SISABs målmedvetenhet bidrar till att skapa en viktig grund för våra framtida generationer – våra barn.”

Läs mer om SISAB´s miljöarbete här http://sisab.se/

esylux

Michael Almqvist Elektroskandia, Magnus Martinelle ESYLUX, Jan-Erik Eriksson, Rickard Dittlau Elektroskandia.

Motivering ESYLUX
”ESYLUX har med en tydlig strategi och målmedvetenhet genererat en tillväxt och framgångsrikt genomslag i branschen. Med energibesparing som budskap, har Esylux via en tydlighet och enkelhet genererat ett ökat intresse för tekniken, med engagemang och pro-aktivitet hjälpt våra gemensamma kunder till energismarta affärer och lösningar. Energieffektivisering via styrsystem är fortsatt ett tillväxtområde med hög fokus, vårt samarbete med Esylux leder till ökad medvetenhet kring energismarta lösningar, vilket i slutändan genererar en god affär – för alla.”

Läs mer om ESYLUX produkter och lösningar här http://www.esylux.com/se/se/