Välj en sida

Akelius ny belysning

Akelius Fastigheter arbetar nu med att förnya armaturerna i de allmänna utrymmena i bostadshusen i Mariekäll och Fornhöjden i Södertälje. De nya armaturerna kommer att betyda ett effektivare underhållsarbete, en minskad energiförbrukning och tryggare fastigheter. – Arbetet har fungerat bra, säger Kenneth Holm, förvaltare vid Akelius Fastigheter.

– Anledningen till beslutet om armaturbytena var att fastigheterna hade gammalt och dåligt ljus, samtidigt som en modernisering av trappuppgångar och allmänutrymmen skulle genomföras, berättar Kenneth Holm.

Specialbeställning till källarplan
– Arbetena flyter på enligt planerna och samarbetet med Akelius har varit utmärkt, säger Peter Nestevik, distriktschef på Elektroskandia, som också projekterat moderniseringenHelios LED med ljusberäkningar och energisparkalkyler. Utbytet i Fornhöjden påbörjades innan sommaren, medan arbetena i Mariekäll är inne i slutfasen. – Jag räknar att arbetet skall vara utfört och klart till mitten av oktober, säger Kenneth Holm.

I Mariekäll återstår installation av nya armaturer i källaren som är ojordad. – Här har vi en bra lösning där vi kan specialbeställa våra senaste LED-armaturer i Klass II-utförande. I övrigt har exempelvis trapphus och entréer utrustats med Helios-armaturer med LED-teknik och inbyggd närvarostyrning.

Energieffektiv belysning
Utbytet av armaturerna i Fornhöjden inleddes i våras med ett provmontage i ett av trapphusen. – Då kunde vi konstatera att antalet armaturer kunde minskas eftersom ljusinflödet från fönstren i många fall var tillräckligt. Totalt rör det sig om 24 trapphus som får den nya LED-belysningen. Totalt handlar det om upp emot 400 enheter som installeras i de båda områdena. Helios-armaturerna kommer att innebära en effektivare energiförbrukning. LED-tekniken är energisnål i sig och de inbyggda närvarosensorerna gör att belysningen släcks eller sänks då ingen befinner sig i närheten.
– Helios är perfekt för ändamålet och kommer att föra med sig stora energibesparingar. Vår energisparkalkyl visade en minskning av energianvändandet med över 50 procent. Möjligheten att styra belysningen med grundljus gör att trygghetskänslan också kan säkras i trapphus och hissar, avslutar Peter Nestevik.

LED 44 Tvättstuga

Läs mer om plafonden Helios LED här.
Läs mer om armaturen LED44 här.