Välj en sida

Nattsänkning
Genom att integrera styrsystem i armaturen är det möjligt att uppnå ännu större energibesparingar. Sent om kvällen, när vägen ligger öde, är behovet för fullt upplysta gator mindre. Beroende på tidpunkt och plats är det möjligt att sänka ljusnivån på utomhusbelysningen vilket möjliggör energibesparingar på upp till 50 %. En stand-alone-lösning kräver ingen större investering eller förändring av infrastrukturen. Den här typen av styrsystem fungerar ändå och är integrerat i driftdonet i varje armatur. Styrenheten är förprogrammerad för att dämpa ljuset på bestämda tidpunkter och kräver inget underhåll. Nedan följer information om olika ”standalone” lösningar, som några av våra leverantörer kan erbjuda, som standard eller tillval. 

Philips LumiStep
LumiStep är en enkel ljusstyrningslösning som kan ge större besparingar med hjälp av ett enstegssystem för nattdämpning. Den integrerade styrningen innebär att det inte behövs några externa tillbehör. Generellt ger LumiStep en energibesparing på upp till 15–30 %.

Philips DynaDimmer
DynaDimmer är en flexibel belysningslösning som maximerar energibesparingen genom Philips dynadimmeren 5-stegs dimning över 5 perioder under natten. Med den  enkla och användarvänliga mjukvaran är det lätt att ställa in nivåer och tider för dimringen under natten. Den önskade dimringsprofilen är programmerad i DynaDimmerenheten när armaturen levereras men kan alltid ändras till en alternativ dimringsprofil efter behov. Med DynaDimmer kan en energibesparing på upp till 50 % uppnås.

Thorn Bi-power
Med Bi-power-omkopplaren är det möjligt att göra en effektreducering under 8 timmar för att minska energianvändningen. Belysningen reduceras med 50 %. Med hjälp av en enkel till-/ från-omkopplare placerad på driftdonsplåten går det att aktivera och avaktivera nattreduceringen av effekten om och när så önskas. Armaturerna levereras medThorn aktiverad omkopplare men den går snabbt och enkelt att avaktivera. Varje armatur har sitt eget driftdon med effektreducering och fungerar alltså fristående, vilket ger större flexibilitet att uppfylla belysningskraven. Det finns inget behov att ändra elinstallationen, eftersom effektreduceringen kan utnyttjas i alla befintliga elinstallationer.

Osram Siteco Light Control
BASIC: Ger möjlighet till energireducering genom två fabriksinställda ljusflödeslägen 100 % och 50 %. Den lägre nivån styrs genom en extra 230V ledare till driftdonet.
PLUS: Med bl a konstant ljusflödeskontroll, dvs ingen ljusflödesnedgång. Dimbar i två  steg. Varje armatur laddas med styrningsinformation via stolpluckan med hjälp av Siteco  Servicebox Plus som i sin tur programmeras med önskad driftinformation.
Plus-versionen har även inbyggd AstroDIM-funktion.

Osram light control 2 Osram light control