Välj en sida

Norrporten
Fastighetsaktiebolaget Norrporten investerar drygt 100 miljoner kronor för att bygga om och modernisera de lokaler i kvarteret Läkaren i Stockholm som kommer att hyras av Handelsbanken. Då Norrporten är miljöcertifierade har det varit viktigt att hitta energismarta lösningar för fastigheten. För att minska elförbrukningen och styra LED-belysningen i de många kontors- och mötesrummen har Nymans Elektriska valt att använda närvarodetektorer från Esylux. 

Det var i början av 2012 som fastighetsaktiebolaget Norrporten förvärvade kvarteret Läkaren vid Torsgatan/Tegnérgatan i centrala Stockholm. Den totala ytan på 53 000 kvadratmeter består i huvudsak av kontor. Handelsbanken kommer att hyra cirka 27 000 kvadratmeter, varav 10 200 kvadratmeter behövde byggas om och moderniseras. Under våren 2013 påbörjades byggnadsarbetena i fastigheten. – Det gällde att fräscha upp allt och få till en modern standard med miljöfokus, säger Mattias Lyxell, förvaltare på fastighetsaktiebolaget Norrporten. Vi bedriver ett kontinuerligt miljöarbete på företaget, är miljöcertifierade enligt ISO 14001, medlemmar i Sweden Green Building Council och alla våra övriga fastigheter i Stockholm är miljöcertifierade. Därför var det givetvis viktigt för oss att hitta de mest energismarta lösningarna även för kvarteret Läkaren.

Gröna samarbetsavtal
Norrporten har under åren 2010–2012 minskat elanvändningen i sina fastigheter med Esyluxcirka 11 procent, vilket bara är ett exempel på att företagets satsning på energieffektivitet har lönat sig. För att även hyresgästerna skall bli delaktiga och kunna påverka sina kostnader erbjuder Norrporten att teckna Gröna samarbetsavtal, vilket innebär en gemensam överenskommelse för att minska lokalens belastning på miljön. – Vi tittar nu på att teckna ett grönt samarbetsavtal med Handelsbanken för deras lokaler i kvarteret Läkaren, säger Mattias Lyxell och fortsätter; – Bland de energismarta lösningar vi genomför i lokalerna märks bland annat att vi installerar en värmepump med vilken vi kan tillvarata värmen som alstras i datahallen. Den används sen för att värma upp lokalerna under den kalla årstiden. Vi monterar även energieffektiva fläktar, byter belysningen i garaget och installerar genomgående LED-belysning och närvarodetektorer i de nya kontoren.

Minimera elförbrukningen
Från Norrportens sida har Mattias Lyxell ställt kraven och när det gäller eltekniken har konstruktionsavdelningen på Nymans Elektriska valt de mest energismarta lösningarna. – För att minimera elförbrukningen för belysning valde vi att komplettera LED-armaturernaEnkel installation med närvarodetektorer från Esylux,
säger Anders Wallenberg, projektledare på Nymans Elektriska AB.
Esylux produkter är väl beprövade, enkla att installera och det är även enkelt att programmera de olika funktioner man önskar. En annan fördel är det estetiska då detektorerna är små till formatet. De närvarodetektorer som användes var Esylux PDC3601/ 8 Dimplus, PD-C360/8 Slav vit och PD-C360/8 Mini Slav Opalmatt. Närvarodetektorerna är för infälld takmontering och har 360° bevakningsområde. Programmering av funktioner görs via fjärrkontroll. – Totalt har vi installerat närvarodetektorer i fler än 200 rum i lokalerna. Det är både kontorsrum, chefs rum och mötesrum. Alla kontorsrum har frånvarodetektering, vilket innebär att för att tända belysningen trycker du på tryckknappen innanför dörren (att den inte tänds automatiskt är för att spara energi vid dagar då det räcker med dagsljuset). När man sen lämnar sitt rum släcks ljuset automatiskt efter 15 minuter. Tiden och funktionen har vi bestämt tillsammans med kunden. – I mötesrum har vi även dimringsfunktion, som finns integrerad i Esylux närvarodetektor. Då är det bara att hålla tryckknappen innanför dörren intryckt för att kunna dimra belysningen, säger Anders Wallenberg.

Programmering med fjärrkontroll

LaNymans elrs Löfving på Nymans Elektriska
har bland annat arbetat med att installera närvarodetektorerna i lokalerna. – Närvarodetektorerna är enkla att installera – det är bara att borra hål i undertaket, trycka i detektorn och sen ansluta den till belysningsarmaturen. En annan fördel är programmeringen som görs med en fjärrkontroll, vilket sparar tid. Närvarodetektorerna levereras fabriksinställda, men sen kan man själv välja de funktioner och tider man vill. Det enda vi behövde göra var att gå från rum till rum med fjärrkontrollen och göra tre knapptryck per detektor så var det klart. Och vill man i framtiden ändra inställningar så kan fastighetsskötaren göra det enkelt med fjärrkontrollen, säger Lars Löfving. – Esylux närvarodetektorer och det mesta övriga elmaterielen till kvarteret Läkaren har Elektroskandia levererat. Leveranserna har fungerat klockrent, vilket har underlättat vårt jobb då det här har varit ett stort projekt med snäva tidsramar. Jag vill också passa på att ge en eloge till Esylux support. När vi hade frågor kring programmeringen av närvarodetektorerna kom de mycket snabbt ut på plats för att hjälpa till. En sådan service är ovärderlig, framhåller Anders Wallenberg. Inflyttningen i lokalerna började i november och till slutet av januari skall allt vara klart. – Det har varit en extra utmaning att hitta rätt energieffektiva lösningar då det här är en befintlig fastighet. Men det har fungerat bra och vi vet att vi kommer att kunna få en klart lägre energikostnader med de åtgärder som genomförts, avslutar Mattias Lyxell.
Fakta Norrporten

Läs mer om Esylux närvarodetektorer på Elektroskandias hemsida.
(OBS!Du måste vara inloggad)