Välj en sida

Skärmklipp

– Då vi har många armaturer här i anläggningen är det viktigt att vi kan begränsa underhållet så mycket som möjligt, säger Bengt Rönngren, elingenjör på Stockholm Vatten, när han visar oss runt i Henriksdals reningsverk.

Sveriges största avloppsreningsverk
Henriksdals reningsverk är ett av Europas största avloppsreningsverk insprängt i berg. Anläggningen omfattar cirka 300 000 kvadratmeter och har cirka 18 km tunnlar. – De befintliga belysningsarmaturerna börjar bli till åren och vi ville därför hitta en ny typ, med modern teknik, som vi skulle kunna införa som standardarmatur vid våra olika anläggningar. Det är en stor fördel när det gäller service och reservdelar att ha en och samma armatur genomgående. Men först ville vi göra ett test och jämföra våra gamla armaturer med en ny, säger Bengt Rönngren. Bengt Rönngren kontaktade därför Bravida, som Stockholm Vatten har ramavtal med. – Kraven vi hade var framför allt att den nya armaturen skulle vara energisnål, tålig och underhållsfri. Det är en ganska speciell miljö och samtidigt blir vår organisation allt mer slimmad vilket gör att vi måste begränsa underhållsarbetet så mycket som möjligt. Sen var det också viktigt att vi, med bibehållet luxvärde, fick en mer energisnål belysning.

sthlm vatten
Bengt Rönngren, Stockholm Vatten, Richard Johansson, Bravida och Mattias Svensson, Elektroskandia vid de bassänger i Henriksdals Reningsverk där LED67-armaturen är monterade.

Testa och jämföra
Bravidas ansvarige för projektet var Richard Johansson, filialchef för Stockholm Syd och Södertörn. – Vi hade precis varit på visning i Elektroskandias belysningsshowroom på Birger Jarlsgatan, där Elektroskandias belysningsinformatör Mattias Svensson bland annat presenterat den nya armaturen LED67, som är IP67-kapslad. Vi tyckte den borde passa perfekt för Stockholm Vatten och föreslog därför att de skulle testa armaturen, säger Richard Johansson. Elektroskandia LED67 är en effektiv och korrosionssäker industriarmatur med senaste LED-tekniken, för användning i krävande miljöer. Armaturen ger en energibesparing på 20–40% vid samma ljusflöde, jämfört mellan LED och T5-lysrör. – Vi tog en titt på LED67 och den uppfyllde alla de krav vi har, säger Bengt Rönngren och fortsätter; – I Henriksdals reningsverk har vi ett stort antal bassänger i utrymmen av samma storlek. Bassängerna är 80 meter långa och 10 meter breda. Genom att montera upp ett antal LED67 vid en av bassängerna skulle vi på ett mycket bra sätt kunna testa ”Kraven vi hade var framför allt att den nya armaturen skulle vara energisnål, tålig och underhållsfri” och jämföra armaturer, både ljus- och energimässigt.

Slipper två ljuskällebyten
Under hösten installerade Bravida 26 st LED67-armaturer vid en av bassängerna i reningsverket. – Personalen är nöjda med den nya belysningen. Det lyser klart bättre med LED67 men det viktigaste är att vi med den här armaturen slipper två ljuskällebyten (som kräver att man går upp med lift). Med det stora antalet armaturer vi har så räknar vi med att kunna spara mycket tid och pengar genom att investera i LED67. Till det kommer den energibesparing vi beräknas göra genom att satsa på LED. – Det är ännu ej klart med utvärderingen och när vi kommer att byta till fler LED-armaturer, men vi har många projekt på gång där det kommer bli aktuellt. Dessutom har de varit här från Norsborgs vattenverk och tittat på vår nya belysning. Så det är mycket på gång där vi kommer behöva bra och modern belysning, avslutar Bengt Rönngren.

Läs mer om LED67 här.

faktaruta