Välj en sida

Symbolhandlingar som WWFs Earth Hour är mycket viktiga för att sätta fokus på miljöfrågan. För att åstadkomma långsiktig förändring gäller det att vi använder oss av de smarta tekniska lösningar som redan finns. Visste du till exempel att vi kan minska energiförbrukningen med upp till 80 % genom att byta ut gamla belysningssystem till smart belysning i våra offentliga miljöer? Se filmen om smart belysning och få tips på hur vi tillsammans kan åstadkomma långsiktig förändring!