Välj en sida

HI LED Söderhamn

På Söderhamn Eriksson AB sökte man efter en armatur som var tillräckligt kraftfull för att klara av att leverera bra belysning från höga takhöjder. Lösningen blev Elektroskandias armatur HiLED. – Vi har fått de första 55 armaturerna på plats och personalen på golvet har genast märkt av den förbättrade arbetsmiljön. Det gula skenet från de gamla natriumlamporna är ersatt med ett skarpt, vitt ljus. Dessutom är färgåtergivningen mycket bättre, säger Gunnar Jonsson, fastighetschef vid Söderhamn Eriksson. 

Söderhamn Eriksson har funnits i Söderhamn sedan 1864 och firar således 150 år i år. Koncernen producerar maskiner och utrustning för sågverksindustrin runt om hela världen. Sedan årsskiftet pågår ett arbete med att modernisera belysningen på verkstaden i Söderhamn.

Nya armaturer i verkstaden
– Det kommer nya direktiv om hur arbetsförhållanden och energianvändning ska se ut inom industrin, och vi jobbar hela tiden med att se över hur vi kan göra energibesparingar. Bland annat bytte vi häromåret ut belysningen i kontorslokalerna mot moderna, mer energieffektiva armaturer. Nu var det verkstadslokalernas tur. I taket hängde de gamla 400 W natriumlamporna som suttit där sedan sjuttiotalet. Inte bara armaturerna hade nått sin livslängd, också kablarna var helt slut. – Det blir mycket underhållsarbete med ett så pass välanvänt system, säger Gunnar Jonsson.

10 meters takhöjd
Men att hitta en armatur som klarar av de tuffa kraven och den höga takhöjden, 10 meter, har inte varit helt enkelt. – Vi har under flera års tid tittat på att förnya belysningen i verkstadslokalerna. Problemet har varit att det inte funnits någon lösning som klarar av att trycka ner ljuset från den höga takhöjden. Men med den lösning vi nu håller på att installera får vi den belysning vi behöver, berättar Gunnar Jonsson. Inför moderniseringen fick en handfull leverantörer provhänga sina armaturer i lokalen. – Det var hård konkurrens, men vår lösning visade sig vara den bästa, säger Leif Lothström, projektledare vid Elektroskandia. Styrkan ligger i den förbättrade färgåtergivningen, dali-styrningen och det minskade underhållsarbetet.

Tydlig skillnad
– Reaktionerna har efter den första etappen har varit goda. Man ser en tydlig skillnad därNiclas Juhlin Electron den nyabelysningen är installerad, säger Gunnar Jonsson. En annan viktig del i moderniseringen är den energieffektivisering armaturbytet innebär. Söderhamn Eriksson räknar med att minska energianvändande på belysningssidan med två tredjedelar. – Dessutom innebär LED-armaturerna ett väldigt enkelt underhåll och en avsevärt förlängd livslängd, fortsätter Gunnar Jonsson.

Genom styrningen kan Söderhamn Eriksson AB göra ytterligare vinster. – Via datorn kan jag styra hela systemet och justera efter behov. Exempelvis om det är olika skift som kommer och går och vissa delar står oanvända och det inte behöver stå tänt. Det kommer också att innebära energibesparingar.

Flexibel installation
Den första etappen på 55 armaturer är alltså genomförd och totalt är det omkring 280 nya armaturer som ska installeras i verkstaden. – Arbetena går väldigt bra, säger Patrik Eriksson, vd vid installatören Alectron Elteknik AB i Söderhamn, som projekterat den nya belysningen under omkring ett års tid. Montörerna Nicklas Juhlin och Kalle Jonsson siktar på att vara klara med alla installationsarbeten efter sommaren. Den flexibla kanalisationen, Schneider KDP20A, gör att monteringen går snabbt och armaturerna i framtiden enkelt kan flyttas om det skulle behövas. – Det är en väldigt enkel vajerupphängning och uttagen finns på plats. Det spar mycket tid för oss att Elektroskandias projektpackning förmonterat KDP-sladdställ på armaturerna. Det finns också utrymmen mellan armaturerna idag, ifall ytterligare ljus behövs vid någon arbetsstation, säger Patrik Eriksson.

Läs mer om HiLED här.

(OBS! Du måste logga in på hemsidan för att se produkten)