Välj en sida

lundbyskolan 4

Lundbyskolan i Örebro genomgår nu en stor om- och tillbyggnation. Det innebär att skolan från 70-talet moderniseras helt och hållet. Bland mycket annat så byts de gamla belysningsarmaturerna ut till en bättre, enklare och energieffektivare lösning från Elektroskandia. – Det finns mycket att vinna på att byta den gamla belysningen mot moderna armaturer, säger Jennie Ring, belysningsinformatör vid Elektroskandia.

Villaområdet Lundby i Örebro växte fram under 60- och 70-talet och skolan har sedanlundbyskolan 3 dess tagit emot elever från området. År 2008 upptäcktes emellertid fuktskador och mögelförekomst i skolan och bottenplattan visade sig också vara sprucken. Det ledde till att Futurum Fastigheter nu helrenoverar hela skolan. – Det är ett stort projekt som vi genomför medan undervisningen pågår i skolan, berättar Mats Torstensson, elingenjör vid Futurum Fastigheter som förvaltar Lundbyskolan. Under ombyggnaden använder vi oss av provisoriska paviljonger för att verksamheten ska kunna fortsätta som vanligt.

Tre etapper
– Projektet är indelat i tre etapper. Etapp två inleddes vid årsskiftet och vi räknar med att vara helt färdiga innan årsskiftet 2014-2015, säger Mats Torstensson. I moderniseringen ingår givetvis också en ny belysningslösning. Det är Elprofilen i Örebro AB som projekterat de nya armaturerna och som utför installationerna. Armaturerna levereras av Elektroskandia. Vi hade en kravspecifikation för belysningen och en förteckning över vilken typ av armaturer vi var i behov av. Elprofilen i Örebro presenterade helt enkelt den lösing som bäst motsvarade våra önskemål och de fick uppdraget, säger Mats Torstensson.

Modernisering ger vinster
– När vi projekterade den nya belysningslösningen för Lundbyskolan hade vi fokus på att energibesparingeffektivisera energiförbrukningen, förenkla styrningen, förlänga drifttiden och minska och förenkla underhållsarbetet, berättar Per-Erik Gundersen, vid Elprofilen i Örebro. Vad gäller energieffektiviteten kan Lundbyskolan räkna med att göra stora vinster med de nya armaturerna. – Vi har valt en lösning med en väldigt stor andel LED-armaturer. Det har visat sig att man, genom att byta ut gamla armaturer till moderna lösningar med styrning, kan spara mellan 70 och 80 procent energi per år. För eleverna kommer den nya belysningen också att innebära en förbättrad arbetsmiljö. – I vårt breda produktprogram kan vi erbjuda skolor en energisnål belysningsanläggning som är anpassad efter kundens önskemål, samt det ljus som behövs för att skapa en optimal arbetsmiljö, säger Jennie Ring.

Andra etappen inledd lundbyskolan 2
Under den första etappen har armaturer installerats i matsal och storkök, samt i gymnasiksalen. Nu går arbetet över till att, rum för rum, modernisera belysningen i lärosalarna. – Arbetena har gått bra och vi har kunnat etablera en bra metodik under den första etappen. Nu har vi precis inlett arbetet med den andra etappen, säger Per- Erik Gundersen. Vi har rivit ut det gamla och påbörjat kanalisationsarbetena.

Skolkoncept
– Armaturerna är infällda i korridorer och övriga gemensamma lokaler, medan de inne i lärosalarna är nedpendlande, säger Per-Erik Gundersen. I de mindre lokalaerna är belysningen närvarostyrd och i de större är det aktiv på- och avaktiviering. Utomhus kommer stolparmaturen Action-LED att installeras. – I grunden är det Jennie Per-ErikElektroskandias Skolkoncept som används, som vi sedan anpassat med ett par tillägg och förändringar för att svara på de önskemål som fanns, säger Jennie Ring. Positivt – Så här långt har resultatet varit positivt, säger Mats Torstensson. Ljuset i lokalerna som fått ny belysning är mycket bra. – Jag tycker projektet flutit på bra hela vägen från det att vår ljusdesigner Fredrik Pettersson gick igenom kraven och önskemålen och tog fram ett förslag tillsammans med Elprofilen i Örebro. Därefter har vi hela tiden följt upp, återkopplat, diskuterat och förändrat efter synpunkter från alla inblandade, säger Jennie Ring. Precis så som det ska vara.

De armaturer som installeras i Lundbyskolan är:
Inomhus: Circle LED, Diled Opal, Infinity, Smart Glider (spot) och Tefem skol.
Utomhus: Tanto LED och Action LED

Läs mer om produkter för skolar från Elektroskandia Belysning här.