Välj en sida

Upprustningen av Nils Ericssonsgymnasiet i Trollhättan har pågått sedan 2013 och vid årsskiftet ska allt vara klart. I fyra etapper har då gymnasiet renoverats och fått ny ventilation, fräschare salar och ny LED-belysning.

Gymnasiets äldsta lokaler är från 1962, men även om det byggts om under årens lopp så Jannevar lokalerna i behov av en större modernisering. – Byggnaderna var gamla och slitna och det hade inte gjorts så mycket åt dem under åren. Det blev akut att göra något då det visade sig att det var för dålig luft i skolans lokaler och vi hade därför fått ett vitesföreläggande om att ventilationen måste åtgärdas, säger Jan Mattsson, projektledare på Trollhättan Tomt, ett kommunalägt fastighetsbolag som hyr ut, utvecklar och förvaltar fastigheter.

Hålla skolan igång
Gymnasiutbildningen vid skolan skulle samtidigt effektiviseras och det fanns behov av att även ändra planlösningar samtidigt som man gjorde de nödvändiga renoveringarna. Det var dock viktigt att det skulle gå att bedriva den ordinarie utbildningsverksamheten utan större störningar samtidigt som renoveringen skedde.
– För att kunna hålla igång skolan parallellt med ombyggnationen fick vi dela upp projektet i fyra etapper. Varje byggnad har sitt eget elsystem vilket underlättat då vi kunde stänga ned ett system i taget, säger Jan Mattsson. Upphandlingen av ombyggnadsarbetena vanns av MVB Backgårdens Bygg, med A.W Elteam som underentreprenör med ansvar för el-, tele- och säkerhetsentreprenaden.

ne5Energieffektiv belysning
– Belysningen är en viktig del i det här projektet oc det skulle bytas till ny belysning i alla klassrum och i grupprum. Totalt är det ett 60-tal klassrum. Vi arbetar mycket med ne3energifrågor inom företaget och ville därför ha en så energieffektiv belysning som möjligt, säger Jan Mattsson.
På A.W Elteam är Anders Olsson, projektledare för installationerna på Nils Ericssonsgymansiet.
– Vi kontaktade Elektroskandia Belysning och några andra leverantörer för att få förslag på lämplig belysning till projektet. Elektroskandia Belysning hade den bästa lösningen med sina armaturer Bloks LED, Bloks Tavel och Bloks 2x28W. De gav ett bra ljusflöde med så få antal armaturer som möjligt samtidigt som det var ett bra pris, säger Anders Olsson.
– Förutom belysning har vi installerat Galaxy inbrottslarm och ASSA ARX passersystem som också levererats av Elektroskandia. De har även levererat det mesta av installationsmaterielet till projektet.

LED och närvarodetektorer
Ansvarig för projektet på Elektroskandia är Fredrik Pettersson, ljusdesigner/belysnings informatör.
– För bästa möjliga energi besparing har vi kompletterat belysningen med närvarosensorer i klassrummen. Funktionen är så att man tänder upp belysningen i klassrummen med hjälp av en strömbrytare, som det även går att dimra med. 20 minuter efter att siste personen lämnat klassrummet släcks belysningen automatiskt, säger Fredrik Pettersson och fortsätter;
– Att byta till LED-belysning kombinerat med den här frånvarofunktionen innebär att skolan kommer att spara uppåt 82 % energi jämfört med den tidigare belysningen!

Då det är många klassrum och armaturer är det fråga om stora belopp som Trollhättans Stad kommer att spara in med den nya belysningen. Snabb montagetid med det stora antalet armaturer, totalt 870 st, gällde det att göra installationen så effektiv som möjligt. Elektroskandia Belysning levererade därför armaturerna med Wago snabbkopplingssystem. Det är fördelningsboxar som placeras över undertaket och gör det snabbt och enkelt att koppla ihop armaturerna.

ne4– Montagetiden är ju otroligt viktig när det är så stort antal. Alternativet hade varit traditionell koppling med dosor och klämma kabel, så vi gör en stor tids besparing med det här snabbkopplingssystemet som Fredrik föreslog, säger Anders Olsson.

Den nya belysningen är omtyckt av såväl lärare som elever på skolan. – Lärarna hade klagat på den tidigare belysningen i klassrummen. Nu är de mycket nöjda. Det är nästan dagsljus känsla inne i klassrummen, säger Jan Mattsson. Anledningen till att man får en känsla av dagsljus i klassrummet beror till stor del på att man använder färgtemperatur 4000K på LED-armaturerna istället för traditionella 3000K. 4000K efterliknar mer den färgtemperatur dagsljuset har mitt på dagen. – Vi började sommaren 2013 med den här ombyggnaden och vi är nu klara med två av etapperna. Det har fungerat bra även om det varit en utmaning att hålla igång skolan parallellt med bygget. Nu vid årsskiftet ska allt vara klart och det kommer ge ett verkligt lyft för Nils Ericssonsgymnasiet, avslutar Jan Mattsson.