Välj en sida

Bekvämare, ökad komfort och mer rättvist för de boende. Fastighetsägaren debiterar bara den energi som förbrukas av respektive hyresgäst. Slutresultatet blir en lägre total energiförbrukning. Hyresgäster, fastighetsägare och miljön – alla är vinnare med GARO:s motorvärmare med G-CTRL motorvärmarstyrning.

LKAB Fastigheter har cirka 800 lägen heter fördelat på åtta bostadsområden. Vid ett av bostadsområdena, Granbacka i Gällivare, byggde LKAB Fastigheter under 2013 och 2014 fem nya hyreshus. I samband med byggnationen genomfördes rejäla ansiktslyftningar av de befintliga gårds miljöerna. Bland annat försågs området med 78 p-platser med motorvärmare som styrs via webben.

garo

Betala för den el du förbrukar
– När vi bygger nytt har vi valt att alltid ha webbanslutna motorvärmare. Fördelarna med systemet är mycket stora, säger Conny Klippmark, produktionsledare skötsel på LKAB Fastigheter i Malmberget och fortsätter;
– Tidigare betalade hyresgästerna en fast summa varje månad för sin motorvärmare, oavsett hur mycket eller lite den användes. Ofta var det då så att man pluggade in sin bil i värmaruttaget på kvällen och sen var elen påkopplad hela natten. Med de nya webbaserade motorvärmarna betalar bara respektive hyresgäst för den el som de gör av med och vi har ställt in så att motorvärmarna bara kan vara på i max tre timmar. Styrning och inställning av tider på motorvärmaruttaget kan hyresgästen enkelt göra antingen manuellt vid uttaget, via en app i mobilen eller från sin dator.

Fjärravläsning
Varje motorvärmaruttag har en energimätare och den uttagna energin redovisas på displayenheten i stolpen eller via användarens internetsida. Fjärravläsning av alla energi mätare sker kontinuerligt och systemet skickar debiteringsunderlag direkt på hyresavin. Istallationen av GARO:s motorvärmare med -CTRL motorvärmarstyrning gjordes av Bravida Piteå.  Det är allt mer populärt här uppe i norr med den är typen av webbaserade motorvärmare, säger Jonas Ökvist, projektledare på Bravida. Det lönar sig oftast både för hyresgästerna och fastig hetsägaren.

Enkelt att installera och driftsätta
– Elektroskandia levererade alla ingående enheter, det var 31 st väggmonterade och 8 st stolpmonterade motorvärmare. Systemet är enkelt att installera. Inomhus monteras styrenheten som ansluts till elnätet och till internet. På Granbacka fanns det inget datanät i närheten så vi fick sätta upp GSM-routrar för web-kommunikationen. Styrenheten sköter sen all kommunikation mellan uttagen och webtjänsten. Enheten behandlar signalerna och skickar ut dem överlagrade på elnätet. Jag hade duktiga montörer på plats, så det gjorde inget att jag satt 25 mil därifrån. Sen var det bara att driftsätta systemet hemma från kontoret. Det fungerar mycket smidigt och det är bara att se till så att rätt värmare går till rätt lägenhet. Företaget Webel driftar sen programvarorna och ser till så att LKAB löpande får debiteringsunderlag från anläggningen, säger Jonas Ökvist.

Företag som investerat i webbanslutna motorvärmare har ofta sett radikala energibesparingar på över 80 %!

– Ja, när hyresgästerna har denna möjlighet till styrning innebär det också en bra möjlighet till besparing ekonomiskt för dem och givetvis för miljön. Från hyresgästernas sida har vi bara hört positiva kommentarer sen vi införde det här systemet, avslutar Conny Klippmark.