Välj en sida

Malmö Live kommer att bli en ny mötesplats i Malmö där kulturen står i fokus.

Kärnan i huset blir hotellet, konsert- och kongressverksamheten men här finns också rum för utställningar, publikföreställningar, caféer, restauranger och ytor för spontana möten och föreläsningar. 
Intensivt och krävande projekt
– Det har varit ett intensivt och tight tidsschema för installationsarbetena, säger Magnus Leonardson. Vi har fått styra projektering, design, leverantörsupphandlingar och produktion parallellt, och byggarbetena var i full gång när vi kom till projektet. Trots den snäva tidsplanen har ändå tidsplanen hållit.
– Vi har jobbat med Elektroskandia under många år och har ett väletablerat och tätt samarbete, säger Magnus Leonardson. Vi har haft en bra dialog och kunnat lösa de problem som uppstått under resan. Elektroskandia har levererat en stor del av installationsmaterialet till projektet och även varit med i projekteringen för armaturer och styrning av belysningen. – Ett väldigt spännande och samtidigt krävande projekt där vi inom projektorganisationen stöttat varandra på ett oerhört bra sätt, säger Patrik Bäckström, utesäljare vid Elektroskandia. Joakim Lund på vår ljusdesignavdelning och Peder Widbom har med sitt kunnande varit väldigt stora tillgångar.

– Projektledningen från Skanska Installation och Magnus Leonardsson har också lett till att det här stora projektet fungerat så bra som det gjort, säger Patrik Bäckström.

Malmö live 10


Malmö live 7Lösningar efter önskemål
– Vi har under arbetet med Malmö Live redan från början haft ett väldigt nära samarbete med elkonsulten samt Elektroskandias belysningsinformatörer och ljusdesigners som gjort ljusberäkningarna, säger Magnus Leonardson. Vid projektets inledning diskuterades arkitektens krav och önskemål för de olika delarna av projektet och Elektroskandia presenterade därefter sina lösningar för godkännande. – Bland annat har en unik armatur tagits fram för det specialdesignade innertaket i de allmänna utrymmena, berättar Magnus Leonardson. Elektroskandia tog fram en armatur helt efter arkitektens specifikation gällande storlek, utformning och integrering i taket.

Malmö live 4Flimmerfri belysning i konserthallen
Malmö Lives konserthall blir Malmö Symfoniorkesters nya hem efter invigningen.
Konserthallen ställer särskilda krav på konstruktionen och på installationerna, inte minst på armaturerna.
– Här var ett av kraven att på belysningen att den inte ska flimra då den dimras ned. Detta för att inte förstöra kvalitén på TV-sändningar från konserthallen, berättar Magnus Leonardson. – Samtidigt gäller det att ta fram en lösning där LED-armaturerna ska klara av att nå ner med ljuset från höga takhöjder, säger Patrik Bäckström.

Malmö live 5Snabb specialtillverkning
Teknikkonsulten Develcon har projekterat bland annat kraft, belysning, brandlarm, nödbelysning och el i Malmö Live. – När det gällde belysningen i konserthallen så fannsMichael Steinert det inga standardarmaturer som kunde klara förutsättningarna. Det var högt i tak samtidigt som man hade höga ljuskrav, det skulle också gå att dimra belysningen från 0 till 100 procent och de ville även kunna styra såväl scenljuset som takbelysningen från mixerbordet, säger Michael Steinert, elkonsult på Develcon AB och fortsätter;
– Vi hade diskussioner med ett par belysningsleverantörer om att kunna ta fram en lämplig armatur. Valet föll på Elektroskandia då de kunde specialtillverka och leverera en ny belysning snabbt och smidigt.
De utvecklade LED Cylinder Pendel med utgångspunkt från de idéer vi hade. Först tog man fram en test armatur som hängdes upp i taket. Armaturen gav det ljus som krävdes och alla inblandade var nöjda med resultatet. Totalt installerades sedan cirka 36 st LED Cylinder Pendel i konserthallen och 36 st i Kuben. Elektroskandia specialbyggde även en armatur för att kunna passa in i undertaket i de allmänna utrymmena.  Det har varit ett spännande projekt med många utmaningar. Samtidigt har vi haft ett mycket givande samarbete med alla inblandade i projektet och är mycket nöjda med slutresultatet, inte minst vad gäller belysningen, säger Michael Steinert.

Malmö live 9
Miljömedvetenhet

Malmö Live har en genomgående miljö medvetenhet som genomsyrar hela projektet.
– Inom Skanska har vi väldigt höga krav på oss själva vad gäller miljömedvetenhet på alla

plan, säger Magnus Leonardson. I byggnaden har bland annat installerats närvarostyrd Malmö live 6belysning på de platser det varit möjligt. – I exempelvis backstage-området har vi Esylux-sensorer som känner av om någon befinner sig i lokalen och korridorer dimrar ner till 10 procent om ingen vistats i dem. KNX-system styr ljussättning av allmänna ytor via touch-paneler och möjliggör special anpassning för miljö och events. Andra miljömedvetna installationslös ningar i Malmö Live är exempel vis solpaneler på taket, en geoenergianläggning, sedumtak och intelligenta ventilationssystem. Byggnaden kommer att certifieras enligt det internationella miljösystemet LEED (Leadershipin Energy and Environmental Design) Huset byggs också i enlighet med Miljöbyggprogram Syd Klass A.

Fakta: Malmö Live
• Malmö Live ligger mellan den gamla stadskärnan runt Stortorget och Gamla Väster och den nya moderna stadsdelen Västra Hamnen.
• En gångbro byggs över kanalen mot Norra Vallgatan och gör det enkelt att promenera dit.
• Med sina 85 meter blir byggnaden stadens näst högsta.
• Totalt omfattar Malmö Live 56 000 kvadratmeter.
• Kongressdelen kommer att rymma 1500 personer
• Konferens och mötesdelen rymmer cirka 700 personer,
• En flexibel sal rymmer 350 personer,
• Konsertsalen välkomnar 1600 åhörare
• Hotellet har 444 rum fördelat på 25 våningar.
• Invid Malmö Live byggs även ett nytt kontorshus och ett nytt bostadskvarter.
• Invigning 2:a maj 2015