Välj en sida

Den etablerade tekniken är ofta den norm mot vilken nya tekniker och produkter jämförs. När teknikskiften inleds kan etablerade normer utmanas. Just detta pågår nu inom transportsektorn, där elektrifiering är en tydlig trend för exempelvis personbilar och bussar. Filmen belyser exempel på reaktioner som skulle kunna uppstå om normen var en annan än den gällande.