Välj en sida

Smart och energibesparande lösning som håller belysningen på rätt nivå när den inte behövs.

Rätt ljus vid rätt tillfälle

• Wago snabbkopplingssystem
• Spara energi
• Skapa trygghet
• Flexibel lösning
• Snabbt montage

Mirac Save är ett integrerat automatiskt belysningssystem med en infälld armatur
(600 x 600 mm) som är utrustad med dold mikrovågssensor. Systemet ger hotell, sjukhus och kontor stora möjligheter att spara energi i utrymmen som t.ex. korridorer, trapphus och förvaringsutrymmen. Det upptäcker mänsklig aktivitet och håller belysningen på en nivå på 10% när inga rörelser registreras. Flera olika parametrar kan ställas in för att passa olika funktioner och behov. Rörelsesensorns räckvidd kan justeras mellan 1–5 meter.  ppehållstiden efter aktivering kan ställas in från 3 till 25 minuter. Systemet kan installeras i en master/slavkonfiguration och levereras med integrerade Winstauttag för snabb plug and play-installation.Mirac Save 2x14W T5 Vit Master Sensor E70 185 98
Mirac Save 2x14W T5 Vit Slav E70 185 99

Ladda ner produktblad och broschyr genom att klicka på bilderna.

Läs om hur S:t Görans sjukhus sänkte sina energikostnader med Mirac Save här.