Välj en sida

Vad göra om man behöver nya, energismarta belysningsarmaturer som dessutom skall smälta in i gammal, anrik miljö? Kontaktar Elektroskandia förstås! Det var också vad serviceförvaltningen i Malmö Stad gjorde när de skulle uppdatera belysningen på Johannesskolan.

Johannesskolan är en grundskola belägen i centrala Malmö. Skolan uppfördes redan 1909 och var vid tiden för sin tillkomst inte bara Malmös största folkskola, utan även en av Nordens modernaste skolor. Under senare år har Johannesskolan blivit uppmärksammad i samband med tv-serien ”Klass 9A” som spelades in på skolan och sändes i SVT under våren 2008.

Stor energiförbrukning
Det fanns två skäl till att man under hösten 2009 började titta efter nya alternativ på armaturer till skolan; dels hade HF-donen gått sönder på en del av de befintliga armaturerna dels hade man alldeles för stor energiförbrukning. – Det var nödvändigt att hitta ett bättre alternativ när det gällde belysning i skolans lokaler. Samtidigt som det var viktigt att få ned energiförbrukningen så ville vi även ha en armatur som på ett bra sätt kunde smälta in i den anrika miljön på skolan. Vi tog därför kontakt med Elektroskandia för att se vad de hade att erbjuda, berättar BoGöran Nilsson, enhetschef kommunteknik på serviceförvaltningen i Malmö Stad.

Prototyp
Projektet låg verkligen rätt i tiden, för Elektroskandia hade precis tagit fram en prototyp på armaturen Glob Sensor. – Den ökande efterfrågan på energieffektiv belysning har gjort att vi haft mycket stora framgångar med armaturen Tefem IP 44 Sensor. Därför har vi tittat på att ta fram nya modeller med sensor. Lagom till att vi fick förfrågan gällande Johannesskolan hade vi precis tagit fram en första prototyp på Glob Sensor. Jag visade upp prototypen och beskrev fördelarna med sensortekniken. De ansvariga på Malmö Stad insåg direkt att de med den här lösningen kunde få ned energiförbrukningen på skolan betydligt, säger Jonas Syréhn, butiksansvarig på Elektroskandias butik i Malmö. Slavek Nowinsky, gruppledare på elsidan vid serviceförvaltningen i Malmö Stad, var tillsammans med BoGöran Nilsson ansvarig för projektet. – Förutom att de nya armaturerna måste vara energibesparande var det också viktigt att de passade in i arkitekturen på skolan. Även i det avseendet var Glob Sensor perfekt med sin tidlösa design, säger Slavek Nowinsky.

Jonas Syréhn Elektroskandia, BoGöran Nilsson och Slavek Nowinsky, Malmö Stad, på plats vid Johannesskolan.

Produktion på rekordtid
Nästa steg blev att man lånade prototypen för att göra provinstallation samtidigt som man tillsammans med Elektroskandia utförde en belysningsberäkning. Resultatet blev mycket positivt och man beslöt sig därför att byta ut belysningsarmaturerna i korridorer och trapphus till Glob Sensor. – Det var bara ett litet problem och det var att allt måste vara klart till Johannesskolans 100-årsjubileum, den 30 november 2009. Glob Sensor fick därför börja produceras direkt, säger Jonas Syréhn. Trots det tajta tidsschemat så lyckades man. Elektroskandia producerade armaturerna på rekordtid och de installerades under november månad av Malmö Stads egna elektriker. – Jag vill här passa på att framhålla vårt goda samarbete med Jonas Syréhn på Elektroskandias butik här i Malmö. Jonas är verkligen serviceminded och har verkligen ställt upp, vilket underlättar speciellt när det är snabba ryck som i det här fallet, säger BoGöran Nilsson.

Sensorautomatiken är dold i armaturen.

”Dessutom har driftkostnaderna för belysning på skolan sänkts från 45.000:-/år till 5.000:-/år”

Mer ljus med färre armaturer
Totalt var det 175 st Glob Sensor som monterades i skolan. Man använde både Glob Sensor Dim och Glob Sensor Master i lokalerna. Glob Sensor Dim har alltid 10 % grundljus och när man närmar sig ökas ljuset till 100 % för att dimras ned till 10 % igen när man gått därifrån. Glob Sensor Master tänds när man kommer och släcks när man gått. – Vi är mycket nöjda med resultatet. I och med att vi bytte till Glob Sensor har antalet armaturer kunnat reduceras från tidigare 240 till 175 st samtidigt som vi fått mer ljus med de nya armaturerna. Dessutom har driftskostnaderna för belysning på skolan sänkts från 45.000:-/år till 5.000:-/år. Det blev verkligen alla rätt! Vi tittar nu mycket på det här med energioptimering och givetvis kommer Glob Sensor vara ett intressant alternativ även för många andra av våra fastigheter, säger BoGöran Nilsson.


Glob Sensor Dim har alltid 10% grundljus. När man närmar sig ökas ljuset till 100% för att dimras ned till 10% igen när man gått därifrån.

Läs mer om Glob Sensor här.