Välj en sida

Förskolan Jollen i Norrköping stod som så många andra förskolor byggda på 70-talet inför ett byte av de gamla uttjänta el-radiatorerna. De befintliga radiatorerna var slutna med bimetalltermostater och personalen hade länge klagat på kvalitén på uppvärmningen. 

Genom byte till moderna el-radiatorer av fabrikat Nobö och med Nobö styrsystem Orion 700 har man nu lyckats sänka energiförbrukningen med 25 %.

Som ett led i Norrköping kommuns energiprojekt valde man efter förslag från elinstallatören även att installera ett styrsystem. ”I början tänkte vi inte på att styra temperaturen mellan spar och komforttemperatur, men när elektrikern föreslog det såg vi  möjligheten att sänka energikostnaden” förklarar Jonny Pettersson från Stadspartner, som har hand om driften av Norrköpings kommunala fastigheter.
”Jag upplever att styrsystemet är både enkelt och logiskt uppbyggt. När programmeringen är klar sköter systemet sig själv men skulle vi behöva ändra någon parameter, är det lätt gjort”

Fastigheten som Jollen huserar i är byggd i 1968 och är på 350 m². Det finns för närvarande ca 40 barn på förskolan och styrningen av el-radiatorerna delades upp på 2 zoner. ”Det är alltid viktigt att ha rätt temperatur speciellt när det gäller småbarn. Orion 700 ger möjlighet att programmera 100 oberoende zoner med olika temperaturer men i detta fall räckte det med 2 zoner” berättar Mats Petersson från Glen Dimplex, som har levererat el-radiatorerna av fabrikat Nobö HYGB samt styrsystemet Nobö Orion 700 till projektet.

Installationsfirman Fastighetsteknik med ansvarig montör Andreas Erixson valde radiatorer av genomströmningstyp i stället för de gamla slutna panelerna. ”Öppna radiatorer ger en snabbare uppvärmning och är effektivare vilket har gjort att vi kunnat minska den totala installerade effekten”. Mats Petersson tillägger ”Vitsen med ett styrsystem är att styra sin energianvändning så den följer energibehovet och på sätt spara energi. Det finns ingen anledning för en förskola att ha komforttemperatur på nätterna och helgerna. Med hjälp av energistyrning kan man uppnå en besparing på ca 20 % utan att få  sämre värmekomfort. Styrsystemet ser till att man alltid har behaglig temperatur när man vistats i rummen.” Andreas tycker att Nobö´s nya termostatmodul RXC700 är rätt modul för en förskola. Jonny Pettersson avslutar

”Vi förväntade oss en besparing på 15–20 % men under den korta tid som vi jämfört med föregående år (apr–jun) blev besparingen 25 % vilket betyder en pay-off tid på 3 år för styrsystemet.”

Läs mer om styrsystem Orion 700 här